دفاع از فساد و رشوه خواری توسط لاریجانی جنایتکار در قضائیه رژیم

دیشب سردژخیم قوة قضائیه در یک گفتگوی تلویزیونی ظاهر شد و دربارة مسائل مختلف اظهار نظر کرد. قبل از این که به محتوای صحبتهای او بپردازیم، خوب است اشاره‌ای به صحنه آرایی سلطنتی و با شکوه این مصاحبه بکنیم که در رقابت با صحنه مصاحبة روحانی درست شده بود، صحنه‌ای که دیدنش خشم و نفرت مردم محروم ایران را برمی‌انگیخت مردمی که بنا به آمار خود رژیم بیش از  ۳۰ درصدشان نان شب ندارند و گرسنه سر به بالین می‌گذارند.
اما محتوای حرفهای این آخوند دژخیم دو محور عمده داشت یکی دفاع از عملکردها و جناتیهای قوة قضائیه، از جمله فساد و رشوه خواری در قوة قضائیه را انکار کرد این که در خود رژیم میگویند قوة قضائیه که سراپا فاسداست چطور می‌خواهد با فساد مبارزه بکند؟! آخوند لاریجانی در این مورد گفت کم و کیف فساد آن طوری که می گویند نیست! همچنین سر مردم منت گذاشت که در سال گذشته  ۱۵میلیون و ۳۰۰هزار پرونده در قوه قضائیه رسیدگی شده، یک رکورد در دنیا که وجه دیگری از چهرة ضدمردمی دیکتاتوری ولایت فقیه را به نمایش گذاشت که چطور با تشکیل پرونده برای بخش عظیمی از مردم ایران، بیشتر خانواده‌های ایرانی را این طوری به بند کشیده و گروگان گرفته و تازه به سر مردم منت هم می‌گذاشت که قوة قضائیه این قدر خدمت کرده و دارد می‌کند!

محور دیگر حرفهای آخوند لاریجانی، حمله به روحانی بود و جنگ قدرت عمیق و ریشه‌دار بین دو قوه نظام را برملا می‌کرد و معلوم بود با حمایتی که دو سه روز پیش خامنه‌ای از قوة قضائیه کرد، چطور آب زیر پوست این آخوند جنایتکار رفته است و از فرصت دارد استفاده می‌کند تا با آخوند روحانی تصفیه حساب بکند. از جمله به این حمله باند روحانی جواب داد که خودش به جای این که رئیس قوة قضائیه باشد بیشتر سیاسی است و در امور سیاسی حرف می‌زند و دخالت می کند که در این مورد با لحن تهدیدآمیز آشکاری گفت که قاضی و به طریق اولی رئیس قوه قضائیه باید سیاسی باشد تا «اگر کسی خلاف امنیت کلی کشور اقدامات موثری انجام بدهد این مفسد فی الارض است… بالاخره یک مسائل مهم سیاسی امنیتی را دستگاه قضایی باید مطلع باشد». یعنی خلاصه به رقیب داشت هشدار می‌داد که تیغ محارب و مفسد فی الارض بالای سرتان است.
خلاصه این که آخوند لاریجانی در صحبت دیشب یک بار دیگر نشان داد که جنگ قدرت در رژیم به چه جاهای باریکی دارد می‌کشد.

..