اعتراض و تجمع دانشجویان نسبت به پائین بودن کیفیت خوابگاه

اعتراض و تجمع دانشجویان

يكي از موضوعات مشكل ساز دانشجوها هميشه خوابگاه بوده و هست. حالا يا به خاطر مشكلات و كيفيت پايين يا شهريه و موضوعاتي كه خود شما بهتر ميدانيد. حالا كارگزاران حكومتي در دانشگاه خوارزمي به طور ناگهاني تصميم گرفتند خوابگاه پسران را تغيير بدهند و به جايي دورتر و بي كيفيت تر منتقل كنند. اين موضوع باعث اعتراض و تجمع دانشجوها شد.
يكي از دانشجوهاي دكتراي اين دانشگاه گفته: در حال حاضر خوابگاهی در خيابان لاله‌زار به ما اختصاص داده شده که هم از جهت نزدیکی به دانشگاه و هم از نظر کیفیت مناسب و 600 دانشجو در اين دانشگاه مستقر هستند. جابه جايي اين خوابگاه فقط به ضرر دانشجوهاست.
دانشجوها يا داوطلبين كنكور كه در دانشگاه آزاد تحصيل ميكردند يا روي رشته هاي اين دانشگاه حساب كرده بودند، اين روزها با يك چالش جدي مواجه هستند. اينكه يكدفعه وزارت علوم 2900 رشته را بي اعتبار اعلام كرد. اعتراضات گسترده حول اين موضوع باعث شد كه كارگزاران حكومتي فكر چاره كنند. طبق آخرين خبرهايي كه درمورد اين موضوع منتشر شده، يازدهم تير ماه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس يک جلسه گذاشت تا اين وضعيت را تعيين تكليف كند.
نتيجه نهايي اين بود كه براي رشته هايي كه استاديار دارند مجوز صادر شود، آن واحدهاي دانشگاهي كه مجوز كرسي دكترا دارند، مقطع ارشد شان هم حذف نشود و شعبه هايي كه 3 استاديار تمام وقت و 2 استاديار تمام وقت و 2استاديار نيمه وقت دارند هم اجازه كار داشته باشند .
اما اين مشكل هنوز حل نشده. چون از طرفي هنوز تعداد رشته هاي نهايي اعلام نشده و از طرف ديگر ساير رشته ها مثلا آنها كه دكتراي تخصصي ندارند هنوز به تثبيت نرسيدند. مشكل بزرگتر هم اين است كه دانشجوها اصلا از اين تصميمهاي ناگهاني باخبر نميشوند و يكدفعه وقتي كه كار از كار گذشته و نتيجه تلاش و سرمايه گذاريشان دارد از بين ميرود مطلع ميشوند .
در اين بخش به سراغ يك اتفاق عجيب و غريب در دانشگاه شيراز ميرويم. دانشجوهاي خوابگاه مفتح شيراز يكدفعه با دستور ناگهاني تخليه خوابگاه مواجه شدند. اين درحالي است كه يكسري از دانشجوها هنوز بايد روي پروژه هايي كه اساتيد براي دادن نمره هاي اين ترم نياز دارند كار كنند. عده اي هم هنوز مشغول جمع آوري وسايلشان بودند اما اعتراض هاي دانشجوها نتيجه اي نگرفت.