گزارشی از روزنامه های حکومتی-۳۶۰درجه – ۱۴ تیر ۱۳۹۶

 

در صفحات اول روزنامه هاي باند روحاني دود و دم حول قرارداد با توتال بيشترين عنوانها را به خود اختصاص داده است؛ در روزنامه هاي باند ولي فقيه درست بعکس قرارداد توتال را به عنوان خسارت و خيانت کوبيده اند

:
آرمان: پاسخ به دلواپسان نفتي؛ با ورود غولهاي نفتي ديوار تحريم کاملا فرو ريخت
ايران: ديوار تحريم کاملا فرو ريخت

جوان:‌مرزي ترين فاز پارس جنوبي به شريک قطر رسيد

کيهان: توتال بوي کرسنت مي دهد – دولت شفاف سازي کند

گرچه بيشترين عنوانها به خصوص در روزنامه هاي باند خامنه اي به ادامه ابراز وحشت و سوز و گداز از گردهمايي بزرگ مقاومت ايران در پاريس اختصاص يافته. اما ما در اين برنامه در روزنامه‌هاي امروز در پي پيدا کردن پاسخ اين سؤال هستيم که چرا مجلس ارتجاع که در طول سه هفته گذشته مدام دود و دم مي کرد که به محض بازگشايي مجلس، طرح مقابله جويانه اش با تحريمهاي آمريکا را ارائه خواهد داد اما از روز بازگشايي مجلس ارتجاع مرتبا به بهانه يي، ارائه اين طرح را به تعويق مي اندازد

:‌
رسالت از باند موتلفه نوشته: سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به وجود ابهاماتي در طرح مقابله با اقدامات تروريستي و ماجراجويانه آمريکا گفت که بعد از رفع اين ابهامات اين طرح در صحن علني مطرح مي‌شود لذا زمان مطرح شدن آن هنوز معلوم نيست.
يک روزنامه ديگر باند خامنه اي در دعواي باندي پرده را از علت اين تاخير کنار مي زند

وطن امروز: در سرمقاله اش با عنوان: روايت تلخ از واقعيت پسابرجام نوشته است:‌
در اين شرايط هيچ شرکتي با ايران همکاري بلندمدت نمي‌کند و نبايد شرکتي که عقلانيت اقتصادي داشته باشد حاضر باشد قرارداد نفتي 20ساله با ايران امضا کند اما توتال اين کار را کرد! اين کار توسط توتال اين سوال را ايجاد مي‌کند که چرا و با چه انگيزه‌اي حاضر به امضاي اين قرارداد پرريسک شده است؟

زماني‌نيا، معاون بين‌الملل وزير نفت ايران نيز صراحتا بيان کرد: «شک نکنيد که توتال با آمريکايي‌ها هماهنگ کرده ‌است»… اين حرف زماني‌نيا تاييدکننده واقعيتي تلخ است: اين آمريکا و وزارت خزانه‌داري آن است که پس از برجام تعيين مي‌کند چه شرکت يا کشوري در چه حوزه‌اي وارد تعامل با نظام شود، يعني تنها شرکت‌هايي حق دارند وارد کانال اقتصادي ايران شوند که از آمريکا کسب اجازه کرده باشند. اثر مهم اين موضوع اين است که آمريکا با استفاده از اين ابزار رفتار سياسي نظام را مديريت مي‌کند و دست نظام را در مقابل هرگونه نقض برجام از سوي آمريکا و بدعهدي شرکت‌ها مي‌بندد… در نتيجه نظام براي باقي ماندن شرکت‌هاي خارجي کاملا به برجام و حفظ آن به هر قيمتي وابسته مي‌شود

.