نمای بسته

نام فیلم :‌ کباب فرانسوی

نمای بسته انیمشین کوتاه «کباب فرانسوی» را مورد کنکاش قرار می‌دهد. انیمیشنی با ژانر طنز اجتماعی. در نخستین شاتها،‌ کارگردان بدون توضیح قبلی، اختلاف طبقاتی را در جامعه نشان می‌دهد. برای این منظور، پس از نخستین صحنه که مرد ژنده‌پوش فقیری را به تصویر کشیده که در حال گدایی و جمع‌آوری آشغال است، صحنة بعد،‌ فردی متمکن را در رستورانی نشان می‌دهد.

از نظر جامعه‌شناسی، کارگردان در همین صحنه‌ها نشان داده که چگونه وضعیت اقتصادی،‌ بر روی فرهنگ طبقات اثر می‌گذارد. فرد فقیر بدون ادعا،‌ اما مرد متمکن پرغرور و با دبدبه و کبکبه.

نخستین فراز و نشیب داستان آنجاییست که فرد متمکن متوجه می‌شود کیف پول خود را همراه نیاورده. از اینجا زنجیره‌ای از رخدادهای طنز‌آمیز بعد آغاز می‌شود. رخدادهایی که نشان می‌دهد، چگونه آن غرور، کاذب و توخالی بوده.

کارگردان در این انیمیشن، از تکنیکی هنری و خلاقانه استفاده کرده، که در بسیاری شاتها،‌ به جای نشان دادن تصویری 180درجه‌ای، 360 درجه را نشان میدهد. ساز و کار این فکر خلاقانه این است که وقتی صحنه مرد متمکن را نشان می‌دهد،‌ برخی رخدادهایی که در پشت دوربین و در حقیقت در داخل قهوه‌خانه اتفاق می‌افتد، در شیشه پشت مرد متمکن بازتاب یافته،‌ بیننده تمامی صحنه‌های داخل قهوه‌خانه در تمامی زوایا را می‌بیند.

شخصیت پیرزنی که وارد داستان شده، در ابتدا مرموز است و تا پایان نیز مرموز می‌ماند. اما صحنه‌هایی که فرد متمکن تلاش دارد از کیف پیرزن پول بدزدد،‌ بر پوشالی بودن دبدبه و کبکبة‌ طبقاتی مهر تایید می‌زند.

صحنه‌های پایانی به گونه‌ای طنز‌آمیز آشفتگی داخل قهوه‌خانه را نشان میدهد. اما بیننده کماکان در پی این است که در نهایت فرد متمکن چگونه می‌تواند پول را بپردازد. اینجاست که فرد فقیر،‌ که هیچ‌گاه فرد متمکن کمکی به او نکرد و هربار او را تحقیر می‌کرد، به وسیله تنها پول خود، هزینه مرد متمکن را می‌پردازد.