مشروح اخبار ۲۰۳۰ چهار شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۶

عناوین خبرها:

سمینار شخصیتهای عربی و بین‌المللی در سومین روز از گردهماییهای سه روزه مقاومت: سرنگونی رژیم آخوندی ضرورت پایان جنگ و تروریسم در خاورمیانه“  

سخنرانیهای شخصیتهای عربی و بین المللی:  ضرورت تشکیل یک جبهه متحد منطقه‌یی و بین المللی  برای زدن سر مار تروریسم یعنی رژیم آخوندها و  تاکید بر ایستادگی با همه چیز در کنار مجاهدین 

سخنرانیهای گردهمایی بزرگ مقاومت : مارتین والتون، شهردار ویلپنت، دومینک لوفور، سناتور آلن نری،

میشل دو ووکولور – نمایندة مجلس ملی فرانسه از حزب حاکم جمهوری به‌پیش،

آلن نری: وقتی آزادیها سرکوب می‌گردند، وقتی عدالت دیگر معنی ندارد، تنها وظیفه و تنها حق و حقوق، مقاومت است و مقاومت و مقاومت. 

سخنرانیهای رانجانا کماری از هند، ماریا النا الوردین از آرژانتین ، ماریا کاندیدا آلمیدا  از پرتغال، و الس وان هوف نماینده پارلمان بلژیک در گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس 

 برگزاری گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس و رعشه های هراس و استیصال  در مهره های بالای نظام،تشدید شقه و بحران درون رژیم ، حملات کیهان خامنه ای به آخوند روحانی 

هراس باندهای رژیم از تحولات منطقه و زهر شقه در نظام‌، یک رسانه حکومتی: سناریوی درگیری منطقه‌ای بین نظام و آمریکا از هر زمان دیگر شانس بیشتری دارد و اختلافات داخلی، پاشنه آشیل (نظام) خواهد بود. 

 ۱۳ اعدام جمعی و جنایتکارانه دیگر توسط دژخیمان خامنه ای، در کرج، تربت حیدریه و قائم شهر ،

 حداقل ۲۳ اعدام در هفته جاری در شهرهای مختلف کشور،  

 و استمرار حرکتهای اعتراضی علیه ستم آخوندی در تهران، بروجرد، بهبهان ، خرمشهر ،  اصفهان و  رشت