خبر و نظر-گسترش جبهه های جنگ قدرت در نظام ولایت فقیه-۳۶۰درجه – ۱۴ تیر ۱۳۹۶

موضوع: گسترش جبهه های جنگ قدرت

 دیروز از عمق گیری پرشتاب شکاف در درون رژیم صحبت کردیم و به آن پرداختیم. اما براساس گزارشی که دیدیم، شاهدیم که در درون رژیم جنگ قدرت گسترش هم یافته و هر روز بردامنة آن افزوده می شود و جبهه های متعدد را در بر می گیرد.گفتگوی امروزمان با خسرو شکراللهی به همین موضوع اختصاص دارد.

سوال اول این است که ‌آیا کشیدن شدن جنگ باندها به حوزه های مختلف نمودی از یک تحول جدید در این زمینه است یا ادامه همان وضعیت قبل است؟

– نه نمود یک تحول جدید است  نشاندهندة اوج گیری و گسترش دامنة جنگ قدرت در درون رژیم است و حوزه های مختلف را در برمیگیرد و پدیده جدیدی است در نظام آخوندی و فرق میکند با آن چیزی که ما قبل از انتخابات شاهد آن بودیم .و یا حتی ماه ها قبل از انتخابات و تقریبا تمام موضوعات کلیدی واصلی که رژیم آخوندی با آن درگیر است الان موضوع جنگ و جدال دو باند و این بیش از پیش فلج رژیم را هم میرساند که در هیچ کدام از این زمینه ها که اینقدر درگیری بر سر آن وجود دارد هیچ چشم انداز حلی هم برای آن ندارد

سوال دوم ، این وضعیت یعنی درگیری در زمینه های مختلف از گذشته هم بوده است. بر چه اساسی شما این وضعیت را  نشانة اوج گیری جنگ باندی و یک پدیدة جدید در این زمینه می دانید؟

–  نباید بگوییم موضوعات مختلف باید بگوییم جبهه های گستردة جنگ باندی. به این دلیل که اینها مواردی نیست که پس از مدتی خاموش بشود و فروکش کند. در حالی که مثلا جنگ بر سر حقوقهای نجومی در مراحلی فروکش کرد. اما الان صحنه های مختلف که می بینیم این طور نیست . بحث بر سر این است که میتوانیم بگوییم به نوعی حیات رژیم با آن گره خورده است الان اختلاف شدیدی وجود دارد در هر دو باند بر سر سپاه یعنی اصلی ترین ابزار حفظ نظام آخوندی. از یک طرف روحانی گفت دولت با تفنگ و بی تفنگ و بر سر این اختلاف بود طوری که الان روحانی سعی میکند جلو سپاه را در عرصه فعالیتهای اقتصادی بگیرد و خامنه ای بر عکس میخواهد آنها را بیشتر وارد بکند و وارد زمینه های دیگری هم شده است و میگوید چرا میخواهی سپاه را قدرت یک منطقه بکنید و در دستگاه جام زهر منطقه ای قابل تحلیل است و از طرفی جناح مقابل که به این مواضع حمله میکند مسئله دیگر بین دو قوه .قضائیه با پشتیبانی خامنه ای و مجریه  با پشتیبانی روحانی و حتی بحث به موضوع بورسیه های آقا راده ها  کشیده شد که روحانی میخواهد آنها را بگیرد و بدهد به باند خودش و تهدید کرد که همه آنها را میبندیم و خامنه ای گفت بورسیه ها را قوه قضائیه باید دنبال کند و حتی به ریز گرد ها و انتخابات هم کشیده شده است و به این سادگی فروکش نمیشود . حتی بر سر گردهم آیی مقاومت هم به روحانی حمله میکنند و میگویند تو دهنی به نظام زده شد در حالی که یک روز بعد از سفر طریف به فرانسه این گرد همآیی انجام شد و این تحقیر نظام بود و حتی تضاد های بر سر قرار داد توتال و افشاگریها در این زمینه که همدیگر را مفتضح کردند .موضوع دیگر برجام بود که اختلافات بر سر آن همچنان ادامه دارد و اینها مسائل گرهی است که در تمام زمینه ها گسترش پیدا کرده است و واقعا یک پدیده جدیدی است . .

و اما سوال بعدی،  این تصویری که شما دادید با این انتظار که با عبور از نمایش انتخابات و تعیین تکلیف تعادل درونی رژیم برای یک دوره تنش در رژیم کاهش پیدا خواهد کرد، نمی خواند. در این مورد توضیح دهید؟

ابتدا باید بگویم که این انتظار اساسا اشتباه بوده است. برعکس می شد حدس زد که تلاطم درونی رژیم بیشتر خواهد شد. همان که مقاومت ایران گفت رژیم و خامنه ای در واقع زهر شقه را خورده است

حالا هرچه از نمایش انتخابات بیشتر فاصله می گیریم این وضعیت روشنتر میشود.  و خود رژیم هم به آن اعتراف می کند . الان به خصوص برگزاری گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در روز 10تیر درپاریس هم به نظر می رسد که شتاب این تحولات را بیشتر کرده است..

این یک نمونه از اعتراف رژیم است: «به گزارش گروه بین‌الملل امداد نیوز، «رودی جولیانی»، شهردار سابق نیویورک در نشست گروهک تروریستی منافقین در پاریس گفت که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا از تغییر نظام حاکم ایران حمایت می‌کند.  «جولیانی» که به رغم نداشتن سمت رسمی به عنوان مشاور غیررسمی «ترامپ» شناخته می‌شود گفت که سیاست‌های فعلی دولت آمریکا در قبال ایران با سیاست دولت قبلی این کشور متفاوت است. وی همچنین گفت که ترامپ اقدامات دولت ایران را انکار نمی‌کند. شهردار سابق نیویورک در ادامه اظهاراتش تصریح کرد که ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری خود به براندازی نظام حاکم ایران کمک خواهد کرد». در واقع آنها به تغییر دوران دارند اعتراف میکنند . در تمام زمینه ها این تغییر دوران اتفاق افتاده است . از طرفی خشم و نفرت عمومی فزاینده ای که در درون ایران وجود دارد و اوج نارضایتی های عمومی را می بینیم که چقدر گسترده است و از طرفی وضعیت مقاومت سازمان یافته را می بینیم که در همین گردهمآیی بارز بود و از طرفی تغییر سیاستهای بین المللی که خودشان میگفتند و با این واقعیتها معلوم میشود که رژیم نمیتواند بعد از انتخابات منسجم تر بیرون بیاید .

در نتیجه ۳ حقیقت اساسی برای آزادی ایران و صلح و آرامش در منطقه وجود دارد:

  • اول:‌ضرورت سرنگونی رژیم ولایت فقیه.
  • دوم: در دسترس بودن سرنگونی این رژیم.
  • و سوم: وجود یک آلترناتیو دمکراتیک و مقاومت سازمانیافته، برای به‌زیر کشیدن استبداد مذهبی».