ارتباط مستقیم با ابوالقاسم رضایی – ۴تیر ۱۳۹۶

در ارتباط مستقیم این هفته آقای ابوالقاسم رضایی  اهمیت و ویژگیهای گردهمایی سالانه مقاومت ایران در ۱۰تیر ۱۳۹۶ را بررسی می‌کند.  آقای رضایی  گردهمایی مقاومت ایران را کهکشانی از فعالیتها برای آزادی ایران توصیف می‌کند. وی گردهماییهای سالانه را جبهه بزرگ  نبرد سیاسی مقاومت با رژیم آخوندی می‌داند که نمودی از آنچه که مقاومت ایران به آن معتقد  است را بازتاب می‌کند. چرا که این تجمع بزرگترین تجمع سالانه ایرانیان از هر قوم و مذهب و نژاد است  که متحد و یکپارچه یک هدف یعنی آزادی ایران را فریاد می‌کنند.

آقای رضایی تآکید می‌کند یک از ویژگیهایی که این گردهمایی را از گردهمایی‌های پیشین  متمایز می‌کند خصلت تهاجمی آن است. وی با یادآوری اهداف گردهمایهای پیشین که دفاع از اشرف و لیبرتی و خنثی کردن توطئه های رژیم علیه مقاومت ایران بود می‌گوید اما اکنون مقاومت ایران در فاز تهاجم است آن هم درست در نقطه یی که رژیم در فاز تدافع مطلق است.  بلحاط بین المللی در انزوای کامل قرار گرفته، تضادهای درونی آن بعد از انتخابات به جای فروکش کردن در حال فوران است  و بر اثر پیشروی جنبش دادخواهی ناچار شده است به جنایت قتل عام زندانیان مجاهد پس از سی سال اعتراف کند.

در ادامه برنامه ارتباط مستقیم جنبه‌های دیگری از اهمیت برگزاری گردهمایی سالانهٔ مقاومت در گفتگو هموطنانمان با آقای ابوالقاسم رضایی مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفته است و تأثیر سایر تحولات سیاسی از جمله تصویب تحریمهای جدید سنای آمریکا بر وضعیت رژیم آخوندی تشریح شده است.

در این برنامه همچنین هموطنانمان در تماس با برنامه ارتباط مستقیم از نقاط مختلف اروپا و آمریکا،  گوشه ها یی از کارزار گسترده برای برپایی گردهمایی مقاومت را منعکس نمودند. هموطنان از داخل کشور نیز با تماس و ارسال پیام پشتیبانی خود را از گردهمایی مقاومت ابراز  داشتند

برنامهٔ این هفتهٔ ارتباط مستقیم بطور زنده از شبکه های اجتماعی سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران پخش شد.