ارتباط مستقیم-گردهمایی سالانهٔ مقاومت، تلاش مشترک – ۱۴خرداد۱۳۹۶ کلیپ۲

در این قسمت از برنامه ارتباط مستقیم ۱۴ خرداد ۱۳۹۶ پیامهایی پخش می‌شود که در آنها هموطنانی از داخل  میهن، ایرانیان  را به شرکت فعال در گردهمایی سالانهٔ مقاومت تشویق می‌کنند تا فریاد آزادیخواهانهٔ آنها و حمایتشان از مقاومت را به گوش جهانیان برسانند. همچنین کلیپهایی از  کارزار گسترده برای تبلیغ این گردهمایی از طریق نصب  پلاکار د و شعار نویسی  در شهرهای مختلف میهن نمایش داده می‌شود.