ارتباط مستقیم ویژه گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس – 28 خرداد ۱۳۹۶ کلیپ۱

ارتباط مستقیم این هفته که در آستانهٔ ۳۰خرداد سرِآغاز مقاومت انقلابی علیه رژیم آخوندی برگزار می‌شود به گرامیداشت رزم و رنجها و تلاشهایی  می‌پردازد که نزدیک به ۴دهه نثار تحقق آزادی و حاکمیت مردمی و رهایی سرزمینمان از چنگال رژیم آخوندی شده است.

در همین روزها یک کارزار گسترده میهنی و تلاش مشترک اشرف نشانها در کشورهای مختلف برای تدارک هر چه باشکوهتر گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس در تاریخ ۱۰تیر (۱ ژوئیه) در جریان است. برگزاری این گردهمایی در شرایطی که  تحولات چه در صحنه داخلی و چه در سطح بین المللی آهنگ پرشتابی گرفته است پیامهایی ویژه یی دارد. این پیامها چیست و چرا در آستانه برگزاری گردهمایی مقاومت ایران شاهد ابراز نگرانیهای رژیم از ولی فقیه گرفته تا سران و مهره های رژیم از آن چیزی هستیم که خودشان از آن تحت عنوان «دههٔ ۶۰» اسم می‌برند؟ چرا رژیم این چنین به مطرح کردن هماورد اصلیش در شرایط کنونی می‌پردازد؟ چرا   یک ماه و نیم بعد از پایان نمایش انتخابات رژیم هنوز شاهد مطرح بودن شعارهای مقاومت ایران یعنی همان شعار «نه جلاد نه شیاد» در سطح جامعه هستیم به آنگونه که ولی فقیه هم ناچار به واکنش نسبت به آن ‌می‌شود؟ و… در ارتباط مستقیم این هفته این سؤالات توسط میهمانان برنامه و هموطنانمان مورد بحث قرار می‌گیرند.

در قسمت اول ارتباط مستقیم خواهر مجاهد صدیقه شاهرخی و علی صفوی شرکت  دارند. در این قسمت صحنه هایی از تلاشهای هموطنانمان در کشورهای مختلف جهان  در تدارک برپایی گردهمایی بزرگ مقاومت و همچنین پیامهایی از هموطنانمان از داخل کشور در حمایت از گردهمایی سالانه مقاومت نمایش داده می‌شود.