ارتباط مستقیم ویژه گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس – 28 خرداد ۱۳۹۶ کلیپ۲

در دومین قسمت ارتباط مستقیم ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ خواهران مجاهد زلال حبیبی و صفورا سدیدی گزارشهایی از کارزار در  کشورهای مختلف برای تدارک گردهمایی بزرگ مقاومت ایران ارائه می‌شود. همچنین گوشه هایی از  تلاش تحسین برانگیز صدها نفر از پیشتبانان مقاومت ایران  در فضای مجازی برای این که برگزاری گردهمایی سالانه مقاومت ایران به طور گسترده در جهان طنین انداز شود تشریح می‌گردد. در این قسمت  صحنه هایی از فعالیتهای گسترده و شجاعانه جوانان انقلابی در داخل خاک میهن در حمایت از گردهمایی ۱۰ تیر در شهرهای مختلف به نمایش در آمد.