ارتباط مستقیم با مهدی ابریشمچی – ۷ خرداد۱۳۹۶ کلیپ۱

. کمیته برگزاری گردهمایی سالانه مقاومت ایران اطلاعیه یی را صادر کرد و  هموطنان را به مشارکت در یک تلاش  مشترک و گسترده برای برپایی این گردهمایی فراخواند. ارتباط مستقیم ۷ خرداد ۱۳۹۶ اختصاص به همین موضوع دارد و در آن به اهمیت و ویژگیهای گردهمایی بزرگ مقاومت در ۱۰ تیر ۱۳۹۶ (اول ژوئن ۲۰۱۷) پرداخته شده است. میهمان برنامه آقای مهدی ابریشمچی است. این برنامه به طور مستقیم بر روی شبکه های اجتماعی سیمای آزادی و کانال ارتباط مستقیم در تلگرام پخش می شود.

در ارتباط مستقیم ۷خرداد ۱۳۹۶ مهدی ابربشمچی  خاطره بنیانگذاران شهید سازمان مجاهدین خلق ایران، محمد حنیف نزاد، سعید محسن و علی اصغر بدیع زادگان که در ۴ خرداد سال ۱۳۵۱ توسط دژخیمان شاه خائن تیرباران شدند گرامی می دارد و تأکید می کند اگر بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران راه اسلام دمکراتیک را با خون خود نگشوده بودند و سازمان مجاهدین خلق ایران  را پی نیفکنده بودند امروز مردم ما در مقابل دیکتاتوری مذهبی ولایت فقیه و جهان در مقابل موج بنیادگرایی اسلامی هیچ سلاحی برای مقابله نداشت.

مهدی ابریشمچی در مورد ویژگیهای گردهمایی امسال مقاومت ایران در پاریس می‌گوید اکنون که بر اثر خون و رنج و تلاشهای مقاومت ایران جهان به ریشه اصلی تروریسم و بنیادگرایی در جهان که همان رژیم ولایت فقیه باشد پی برده است زمان آن رسیده است که مقاومت ایران پایگاه گسترده اجتماعی خود و قدرت و شایستگی خود را به‌عنوان یک  جایگزین دمکراتیک به جهانیان معرفی کند. مهدی ابریشمچی در همین راستا اهمیت گردهمایی مقاومت ایران در پاریس در تاریخ  ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۶ (اول ژوئن ۲۰۱۷) را فراتر از تمام گردهماییهای سالیانهٔ پیشین مقاومت ارزیابی می‌کند.