ارتباط مستقیم با مهدی ابریشمچی – ۷ خرداد۱۳۹۶ کلیپ۳

در این قسمت از برنامه ارتباط مستقیم مهدی ابریشمچی به سؤالات هموطنان از داخل کشور و  سایر نقاط جهان پاسخ می دهد. جمعی از پشتیبانان مقاومت ضمن تماس با ارتباط مستقیم نظر خود در مورد شرایط سیاسی رژیم آخوندی، موقعیت کنونی مقاومت  و اهمیت گردهمایی بزرگ مقاومت در ۱۰ تیر در پاریس را بیان می‌کنند.  تعدادی از پیشتیبانان مقاومت گزارشی از فعالیتهای خود برای برگزاری هر چه باشکوه تر این گردهمایی ارائه کردند.