اردن-پترا-شهر سنگي گمشده

”پترا“يكي از با شكوهترين شهرهاي دنياي باستان است؛

  1. شهري از مقبره هاي معبدي شكلِ عظيم كه بيش از 100 فوت ارتفاع دارند؛
  2. چیزی که با مهندسيهاي عجيب  ساخته نشده، بلکه در دل سنگها و صخره ها كنده كاري شده.
  3. دراوج خود، پترا در مركز  يك شبكه بازرگاني گسترده از ”فرانكينسَنس“ و ”مورو“ بوده است.

 و همچنين محل سكونت بيش از 30 هزار نفر از مردم، در يكي از خشك ترين صحراهای روي زمين…

اينجا يكي از خشك ترين مكانها روي زمين است.

هنوز  هم بازمانده هاي ميان اين درة عميق، در بيابان خشكي در پادشاهي اردن، شهر باستاني باشكوهي است.

پترا. براي بيش از هزار سال موقعيت اين مكان پنهان مانده است؛ حفاظت شده با استحكاماتي چون صخره ها؛ و قبايل بدوي كه بشدت آن را بصورت مخفيانه حراست كرده اند.

سپس در سال 1812، يك ماجراجوي سويسي، كه خود را بصورت يك زائر عرب در آورده بود، زندگي خود را بخاطر جستجو براي اين شهر افسانهاي به خطر انداخت.

YOHAN DODVIK BURKARD

”يوهان دودويك بركارد“ به ميان ”سيك“ ميرود، دره عميق حيرت انگيزي كه تقريبا 600 فوت ارتفاع داشته و پيچ و خمهاي آن براي حدود يك مايل ادامه دارد

در نزديكي پايان اين مسير، دره  گشوده ميشود تا  نماي معبد شكل پرعظمتي را آشكار كند

اين مكان، دو هزار سال پيش ساخته شده است، شاهكاري از طراحي و مهندسي. ستونهايي با عظمت از كف اين دره برپا شدهاند، و بالاي آنها سرستونهاي تزيينيِ كندهكاري شده قرار دارند.

مجسمههايي از اشكال افسانهاي، اين نما را زيباتر نموده‌اند.

 در بالای سقف،کوزه‌ای قرار دارد، و در پائین، یک در عظیم، به اتاقی با سه دهلیز راه میبرد.

اينجا هيچ كندهكاري ماهرانهاي انجام نشده است، فقط زيبايي ساده و طبيعيِ سنگهاست

بُركارد، با دنبال كردن افسانهها، به اين شهر آمد كه در ميان شنهاي بيابان گم شده بود؛ شهري با آثاري از همة فرهنگهاي مشهور، ساختمان هايي كه با مصر و روم رقابت میكردند، و… چشمه ها و نهرهايي كه ازآب سرريز می شدند،

امروزه، روشن است كه بسياري از افسانه هاي شكوه و جلال در مورد پترا، حقيقت داشته اند.