کارگران فولاد اهواز ، ۳۱مین روز اعتصاب و ۲۳مین روز تجمع

کارگران فولاد اهواز

کارگران فولاد اهواز، امروز دوشنبه و در حالی که کفن پوش شده اند سی و یکمین

روز اعتصاب و بیست و سومین روز تجمع و تظاهرات خود را شروع کردند.

کارگران شعار می دهند استاندار و فرماندار بیعرضه و بیخیال


همچنین در نشستی که با حضور عضو مجلس ارتجاع از اهواز و جمعی از کارگزاران رژیم با ادعای بررسی

مشکلات آب و فاضلاب در مسجد جوادالائمه پادادشهر، برگزار شده بود و جمعی از کارگران فولاد اهواز حضور داشتند؛

یکی از کارگران خشمگین گروه ملی صنعتی فولاد بر سر عضو مجلس ارتجاع از اهواز فریاد می زد

و از جمله می گفت چرا از مافیا اسم نمی آری و اسم بیاور، اسم بیاور، زندگی ما را به باد دادند

اعتصاب و اعتراض کارگران فولاد اهواز یک ماهه شد

 
لطفا به اشتراک بگذارید: