تظاهرات هموطنان خارج از کشور در محکومیت تروریسم رژیم و همبستگی با اعتراضات مردم ایران

کپنهاک –مقابل پارلمان دانمارک تظاهرات درمحکومیت تروریسم دیکتاتوری آخوندی همبستگی بااعتراضات زحمتکشان وقیام مردم ایران -۲ آذز ۹۷


فراخوان به لیست گذاری تروریستی وزارت اطلاعات آخوندی واخراج ماموران ومزدوران رژیم ازاروپا


روز جمعه دوم آذر ماه، ایرانیان آزاده تظاهراتی را در کپنهاگ در مقابل پارلمان دانمارک، در محکومیت توطئه‌های تروریستی رژیم آخوندی برگزار کردند.

تظاهرکنندگان به لیست‌گذاری تروریستی وزارت اطلاعات، بستن لانه‌های جاسوسی رژیم و اخراج مزدوران و عوامل دیکتاتوری تروریستی حاکم بر ایران فراخوان دادند.

شرکت کنندگان در تظاهرات کپنهاگ، همبستگی خود را با خیزش‌های اعتراضی اقشار مختلف مردم بپاخاستة میهنمان ابراز کردند و جامعة جهانی را به حمایت خواست مردم ایران برای تغییر دموکراتیک فراخواندند.
لطفا به اشتراک بگذارید: