روزها و یادها- شهادت دکتر حسین فاطمی-هفته چهارم آبان

۲۲ آبان ۱۲۸۷ شیخ فضل الله نوری -۲۵آبان۱۲۹۳ درگذشت ستارخان -۱۹آبان ۱۳۳۳ شهادت دکتر حسین فاطمی-


۲۰ آبان ۱۳۸۳ در گذشت یاسر عرفات۲۲ آبان ۱۲۸۷ شیخ فضل الله نوری رسما به جنگ با انقلاب مشروطه برخاست


شیخ فضل‌الله نوری سرکرده‌ی آخوندهای مرتجع  دوره‌ی مشروطه، و خصم آزادیخواهان، و هم دست محمد علیشاه، روز ۲۲ آبان سال ۸۷ دشمنی خود با آزادی و مشروطیت را با جنگ علنی با انقلاب، عیان کرد.

[caption id="attachment_179905" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها-هفته چهارم آبان                                                             اعدام شیخ فضل الله نوری                                     [/caption]

این آخوند که سلف خمینی است،  در برابر «مشروطه» از مشروعه دم می‌زد و علیه مبارزان ومجاهدان آزادی فتوا می‌داد، از نخستین فتواهای او، فتوای کفر عبدالرحیم طالبوف، روشنفکر آزادیخواه، و نویسنده‌ی «کتاب احمد»، و مسالک‌المحسنین بود.

شیخ فضل‌الله  در اسفند۱۲۸۵، هنگامی که طالبوف به‌عنوان نماینده‌ی مجلس از تبریز برگزیده شد، طی فتوایی او را کافر و ومهدورالدم خواند.

‌آن‌چه شیخ فضل‌اللّه گفته همان حرفهایی است که خمینی از آغاز درباره‌ی رفراندوم، مجلس قانون اساسی، مجلس شورا و همه جلوه‌ها و نهادهای آزادی گفت و عمل کرد، حرفهایی که هم اکنون نیز ورد زبان بقایای خمینی است.

روز ۲۲ آبان سال ۱۲۸۷ خورشیدی شیخ فضل الله نوری در اجتماع مخالفان مشروطیت در باغشاه تهران، مشروطیت را مغایر شرع اعلام کرد و آخوندهای مرتجع و چماقداران طرفدار او  نامه ای خطاب به محمدعلی شاه مستبد،نوشتند و به جمع آوری امضاء پرداختند.

شیخ فضل الله نوری ضدیت شدیدی با مجلس شورایی که برآمده از نمایندگان مردم بود داشت و وردش این بود که مردم عامی گمراه تر از حیوانات هستند. ۵ روز بعد از نامه‌ی شیخ فضلالله، محمد علیشاه حکم به الغاء مشروطه داد.

سرانجام آزادیخواهان ایران پس از فتح تهران در سال۱۲۸۸  شیخ فضلالله را روز هفتم شهریور به دار آویختند. ناظمالاسلام کرمانی در تاریخ بیداری ایرانیان نوشت، شیخ فضلالله جان به جان آفرین تسلیم نمود و عالمی را آسوده کرد. در میدان توپخانه که مملو از تماشاچیان بود احدی به حالت او ترحم نکرد. همه ازاو بد میگفتند. باری همه‌ی مردم در فرح و سرور، از کشتن او اظهار مسرت و خوشحالی میکردند.
۲۵آبان۱۲۹۳ درگذشت ستارخان سردار بزرگ ملی و برجسته‌ترین نماده انقلاب مشروطه


سردار بزرگ مقاومت برای آزادی در انقلاب مشروطیت، ستارخان مقاومتی حماسی را با گروهی اندک از یاران دلیرش از محله امیرخیز تبریز آغاز کرد با فداکاری و رشادت در سخت ترین روزهای انقلاب، پرچم پایداری را افراشته نگهداشت و در محاصره‌ی استبداد و ارتجاع، بارها با پایداری حماسی و رویکردی ضد تعادل قوا دشمن را شکست داد.

[caption id="attachment_179906" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها-هفته چهارم آبان                                                           ستارخان سردار بزرگ ملی                                              [/caption]

اما با روی کارآمدن دولت سپهدار تنکابنی و از راه رسیدن میوه‌چینان و دشمنان استقلال و آزادی برای فرونشاندن شور آزادیخواهی در مردم باتوطئه‌ای خیانتکارانه، سردار ملی را به پارک اتابک در تهران تبعید کردند و قانون خلع سلاح مجاهدین را به اجرا گذاشتند.

پس از حمله به محل استقرار سردار ملی و مجاهدان همراهش در پارک اتابک ستارخان مجروح گردید و چهارسال بعد در بیست و پنجم آبان ۱۲۹۳ بدرود حیات گفت.

امروز ادامه راه  ستارخان، و مجاهدان مشروطیت، به ‌بهای خون رشیدترین فرزندان ایران‌زمین و رزم و رنج کسانی میسر شده که در مقاومت ایران، در ادامه‌ی راه تاریخی پیشگامان آزادی و به توصیه‌ی دکتر محمد مصدق، پیشوای فقید نهضت ملی، «از همه چیز خود» در راه آزادی و نجات وطن گذشته‌اند.
۱۹آبان ۱۳۳۳ شهادت دکتر حسین فاطمی


پیشوای فقید ملی دکتر محمد مصدق: اگر ملی شدن صنعت نفت خدمت بزرگی است که به مملکت شده باید از آن کسی که اول این را پیشنهاد نمود سپاسگزاری نمود و آن کس شهید راه وطن دکتر حسین فاطمی است...

[caption id="attachment_179904" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها-هفته چهارم آبان                                                            شهادت دکتر حسن فاطمی                                          [/caption]

دکتر حسین فاطمی قهرمان نهضت ملی ایران و یار و یاور پاکباز مصدق کبیرروز چهارشنبه ۱۹آبان۱۳۳۳ به دستور شاه در برابر جوخه اعدام قرار گرفت و خون پاکش را فدیه رهایی مردم ایران ساخت، دکتر حسین  فاطمی در روزنامه‌ی باختر امروز، سهم بسزایی در افشای سیاستهای استعماری و رسوانمودن دیکتاتوری رزم آرا داشت، با تشکیل دولت ملی دکتر مصدق در اردیبهشت ۱۳۳۰ به سمت معاون نخست‌وزیر برگزیده شد.

خدمات ارزنده و فداکاری‌های بی‌شائبه‌اش، او را به‌عنوان وفادارترین یار مصدق، مورد ستایش و تحسین همگان قرار داده بود و متقابلا اقدامات قاطع سیاسی او و نیز تأکید انقلابی‌اش بر لزوم آمادگی کامل برای رویارویی با توطئه‌های دربار، او را به‌عنوان چهره‌ی محبوب نهضت ملی، هدف توطئه‌های گوناگون قرار داد، در بهمن ۱۳۳۰، باند مرتجع موسوم به فدائیان اسلام، به وسیله‌ی یکی از عناصر جنایتکار خود، به نام عبدخدایی، دکتر فاطمی را مورد سوءقصد قرار دادند و زخمی نمودند. در مهرماه ۱۳۳۱، دکتر مصدق، فاطمی را به وزارت امور خارجه برگزید و این هنگامی بود که دولت ملی مصدق درگیر کشاکش سنگینی بر سر ملی‌کردن نفت در صحنه‌ی بین‌المللی بود.

پس از کودتای ننگین ۲۸مرداد، قهرمان فراموشی‌ناپذیر نهضت ملی ایران، به زندگی مخفی روی آورد. اما در ششم اسفند ۱۳۳۲ در حالیکه به شدت بیمار بود، توسط مزدوران شاه، دستگیر شد و پس از ۹ماه مقاومت قهرمانانه در برابر شکنجه‌های وحشیانه‌ی دژخیمان شاه خائن، او را با بدنی تب‌دار و بیمار در حالیکه بر روی زمین دراز کشیده بود، با فرمان آتش آزموده‌ی مزدور، آماج گلوله‌های خود قرار دادند.

دکتر فاطمی هنگامی که در برابر جوخه اعدام مزدوران شاه خائن قرار گرفت طی سخنان پرشور خود که در آخرین لحظات زندگی بیان می‌کرد چنین خروشید.


تنها آتش مقدسی که باید از سینه هرجوان ایرانی زبانه بکشد این آرزو و ایده‌آل بزرگ و پاک است که جان خود را در راه رهایی جامعه و ملت  خود از چنگال فقر و بدبختی ظلم و جور بگذارد.

من از مرگ باکی ندارم،آن هم چنین مرگ پرافتخاری من از این شهادت پرافتخار لذت می‌برم من خدای را شکر می‌کنم که در راه مبارزه با فساد شهید می‌شوم و خانواده‌ی من بسیار مفتخرند که مرد کوچکی از میان آنها به این سعادت نائل گردید، یادش گرامی باد.

 
 ۲۰آبان ۱۳۸۳ در گذشت یاسر عرفات رهبر انقلاب فلسطین


پیکر یاسر عرفات رهبر تاریخی مردم و انقلاب فلسطین در روز ۲۲ آبان ۱۳۸۳ در مقر دولت فلسطین در رام‌الله در سالنی که عرفات در آن نماز می‌خواند، به خاک سپرده شد.

[caption id="attachment_179907" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها-هفته چهارم آبان                                                 یاسر عرفات رهبر انقلاب فلسطین                              [/caption]

موج احساسات و عواطف میلیونها فلسطینی در  سراسر جهان بعداز ظهر روز جمعه در برابر مقر دولت فلسطین در چهره دهها هزار فلسطینی که موفق به ورود به این محوطه شده بودند غلیان یافت.

صدها هزار تن از فلسطینی‌های ساکن کناره غربی ساعت‌ها پیش از ورود پیکر عرفات خود را به داخل محل تشیع جنازه رساندند، مقامهای فلسطینی اعلام کردند که عرفات در مقبره خود، که از سنگ مرمر و خاک مسجد الاقصی ساخته شده بطور موقت به خاک سپرده شده است تا سرانجام به آرامگاه ابدیش در مسجدالاقصی منتقل شود.