روزها و یادهای هفته دوم مهر

۱۰ مهرماه ۱۳۰۰ شهادت کلنل محمدتقی‌خان پسیان


کلنل محمدتقی‌خان پسیان، پس از انقلاب مشروطه همزمان با قیام میرزاکوچک‌خان در جنگل و شیخ محمد خیابانی در تبریز قیام و مبارزه مردم در خراسان را فرماندهی کرد

او که در آذربایجان به دنیا آمده بود در تهران وارد مدرسه نظام گردید در ۳۲ سالگی به درجه سرگردی نائل شد، و سپس راهی اروپا شد و آموزشهای هوانوردی و مکانیکی را در آلمان گذراند.

[caption id="attachment_164751" align="alignleft" width="356"]روزها و یادهای هفته دوم مهر                                                            کلنل محمد ‌تقی‌خان پسیان                              [/caption]

پس از بازگشت به ایران به ریاست ژاندارمری خراسان منصوب شد. در نوروز سال ۱۳۰۰ خورشیدی، کلنل پسیان، قوام‌السلطنه استاندار فاسد، خراسان را دستگیر کرد و خود کفالت استانداری را به عهده گرفت،اما در فاصله‌ی کوتاهی اوضاع برگشت. قوام‌السلطنه نخست‌وزیر شد، وکمر به قتل کلنل بست.

محمدتقی‌خان پسیان، دست به مقاومت زد و قیامی را به همراهی آزادیخواهان خراسان آغاز کرد.

پس از ‌درگیری‌هایی با نیروهای دولت مرکزی، سرانجام روز دهم مهر ۱۳۰۰خورشیدی، ۶ماه پس از آغاز قیام زد و خوردی به تحریک قوام‌السلطنه با همکاری برخی رؤسای عشایر در روستایی واقع در شرق قوچان درگرفت،کلنل محمدتقی‌خان و همراهانش پس از ساعتها نبرد، به شهادت رسیدند.

او در نامه‌ای پیش از شهادتش نوشته بود، مرا اگر بکشند  قطرات خونم کلمه‌ی ایران را ترسیم خواهد نمود و اگر بسوزانند، خاکسترم نام وطن را تشکیل خواهد داد. در سوگ او از شاعر و ترانه‌سرای ملی عارف قزوینی ترانه‌ای به یادگار مانده است.
۷مهر ۱۳۶۰ شهادت مجاهد خلق ثریا ابوالفتحی


میلیشایی مجاهد خلق ثریا ابوالفتحی در حالی که  تنها ۴ سال داشت، پدر خود را که یکی از مبارزان و هواداران پیشوای فقید نهضت ملی دکتر محمد مصدق بود از دست داد. در سال ۵۸ با عضویت در انجمن دانشجویان مسلمان تبریز در ارتباط با سازمان مجاهدین قرار گرفت.

[caption id="attachment_164756" align="alignleft" width="356"]روزها و یادهای هفته دوم مهر                                          میلیشیایی مجاهد خلق ثریا ابولفتحی                               [/caption]

او در فعالیتهای انتخاباتی، فروش نشریه‌ی مجاهد، برپایی دکههای روزنامهفروشی، بعهده گرفتن مسئولیت انتظامات مراسم و سخنرانیهای مختلف پرشورو مصمم تلاش میکرد.  ا نگیزههای او و عشقی که به آزادی مردم و آرزوهایی که برای زندگی مرفه و پرآسایش آنها داشت، نزد همرزمانش نمونه بود.

رهبر مقاومت در وصف قهرمانی ثریا چنین گفت

شرح شهادت و تیرباران خواهر قهرمانم ثریا ابوالفتحی در زندان تبریز براستی اسطوره ی فراموشی ناپذیر است که یکی از شیواترین برگهای افتخار مجاهدین را در کسوت زن رشید و دلیر مجاهد خلق بیان میکند ... زبان از تشریح متانت و شیفتگی عقیدتی این شیرزن مجاهد و شهادت افسانهایاش در میماند. آنقدر که دژخیمان و زندانبانان نیز خودشان غرق در احساس احترام نسبت به مقام والا و درخشان و پرشکوه قهرمان شهید ما ثریا ابوالفتحی میشوند.
۱۱ مهرماه ۱۳۶۰ شهادت قهرمان ملی پوش کشتی فرنگی ایران مجاهد شهید هوشنگ منتظر‌الظهور


هوشنگ منتظر الظهور، از ورزشکاران آزاده و ملی پوش سرشناس کشتی فرنگی ایران بود، او با برخورداری ازخصلتهای مردمی شدیداً مورد علاقه ورزش دوستان، بویژه مردم اصفهان قرار داشت.

[caption id="attachment_164759" align="alignleft" width="356"]روزها و یادهای هفته دوم مهر     مجاهد شهید هوشنگ منتظرالظهور قهرمان ملی پوش کشتی   [/caption]

همین خصائل مردمی و انقلابی او باعث نزدیکیش با مجاهدین شد، و در کسبت یک مجاهد خلق پا به صحنه مبارزه گذاشت

هوشنگ تمامی امکانات خود را در اختیار مجاهدین قرار داد و با مقاومت و فداکاری در راه رهایی خلق و میهن، مدال مجاهدت در راه آزادی را نیز به دست آورد.

این قهرمان مجاهد، پس از آغاز مقاومت انقلابی در اصفهان توسط رژیم دستگیر شد وبخاطر پایداری بر آرمانهای خود  و عدم سازش با رژیم پس از تحمل شکنجه‌های فراوان در تاریخ ۱۱مهر ۱۳۶۰ در اصفهان به جوخه اعدام سپرده شد.

 
هفتم مهرماه ۱۳۶۱ شهادت مجاهد خلق معصومه عضدانلو


مجاهد شهید معصومه عضدانلو، خواهر کوچکتر رئیس جمهور برگزیده‌ی مقاومت مریم رجوی، در سال ۵۶  به تحصیل در رشته مهندسی صنایع در دانشگاه علم و صعنت پرداخت.

او همچنین در مبارزات دانشجویی فعالانه شرکت نمود، پس از پیروزی قیام در ارتباط مستقیم با مجاهدین مسئولیتهای مختلفی را عهده دار شد و در آخرین فراز زندگی‌اش در بخش حفاظت سازمان عهده‌دار مسئولیت بود.

[caption id="attachment_164764" align="alignleft" width="356"]روزها و یادهای هفته دوم مهر                                                    مجاهد شهید معصومه عضدانلو                           [/caption]

روز ۱۳فروردین سال ۶۱ پاسداران خمینی ،پایگاه محل اقامت معصومه عضدانلو و همسرش مجاهد شهید مسعود ایزدخواه را مورد حمله قرار دادند. پس از چند ساعت نبرد و مقاومت ، مجاهد قهرمان مسعود ایزدخواه به شهادت رسید و مجاهد  معصومه عضدانلو در حالیکه تیر خورده و به حالت اغما و بیهوشی افتاده بود دستگیر شد.

او که از ناحیه گردن فک و دست مورد اصابت ۴گلوله قرار گرفته بود با همان حال تحت وحشیانه ترین شکنجه‌ها ‌قرار گرفت.

مجاهد شهید معصومه عضدانلو طی ۶ماه اسارت شکنجه‌های بسیاری را تحمل کرد و در برابر دژخیمان خمینی که برای اظهار ندامت و مصاحبه، او را شکنجه می‌دادند تا پایان مقاومت کرد و هرگز تسلیم نشد..

معصومه  در هفتم مهرماه ۶۱ در حالیکه قدرت راه رفتن و تکلم و غذاخوردن نداشت و گردنش نیز حرکت نمی‌کرد به جوخه تیرباران سپرده شد.