روزها و یادها هفته اول مهر

۲ مهر ۱۳۸۹ درگذشت مادر مجاهد محترم ایجه‌ای مادر کوشالی


مادر مجاهد محترم ایجه‌ای مادر کوشالی مادر دلاور، ۵ شهید مجاهد خلق بود، که طی دوران مبارزه با رژیم آخوندی پابه پای فرزندان مجاهدش در تمامی صحنه‌های رزم حضور فعال داشت.

[caption id="attachment_162117" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها هفته اول مهر مادر مجاهد محترم کوشالی [/caption]

او بعدازشهادت ۴ فرزند و عروسش به دست دژخیمان آخوندی به مبارزه خود علیه رژیم ادامه داد.

مادر کوشالی در افشاگریها، تحصنها و تظاهرات خانواده‌های اشرفیان و شهیدان مجاهد همواره و در تمامی صحنه‌های در صف اول حاضربود.

رئیس جمهور برگزیده مقاومت در وداع با مادر کوشالی گفت: مادرکوشالی در دوران قیام علیه دیکتاتوری شاه شجاعانه به فعالیت و همراهی با فرزندان مجاهدش برخاست و پس از حاکمیت خمینی دجال همراه با تمام اعضای خانواده‌اش ستون استواری در مبارزه علیه ارتجاع حاکم بود.

درسالهای شروع مقاومت سراسری پس از ۳۰ خرداد در یاری به مجاهدین سر از پا نمی‌شناخت و وقتی خمینی دجال فرزندان دلبندش را به شهادت رساند، شکیبایی چشمگیری از خود نشان داد با این همه شخصیت احترام برانگز مادر مجاهد کوشالی و بزرگ منشی و عواطف عمیقش نصبت به مقاومت و مجاهدین بخصوص در سالهای اخیر در دوران پایداری بزرگ بیش از هر زمان دیگری درخشید.
۵ مهر ۱۳۶۰ طنین شعار مرگ بر خمینی درخیابانهای تهران


در چنین روزی صدها میلیشیای پاکباز مجاهد، با جسارتی وصف ناپذیر در خیابانها تهران رو در روی پاسداران مسلح خمینی خروشیدند. قهرمانیهای جوانان مجاهد در روز۵مهر به ویژه شعار مرگ بر خمینی، شاه سل

[caption id="attachment_162120" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها هفته اول مهر طنین شعار مرگ بر خمینی [/caption]

طان خمینی مرگت فرا رسیده چنان بازتابهای اجتماعی گسترده‌یی پیدا کرد که روز بعد رژیم مجبور شد به انتشار گسترده‌ی شعار مرگ بر خمینی اعتراف کند.

آن روز میلیشیای قهرمان مجاهد خلق، در شرایطی که خمینی میخواست همه نفسها را در سینه ها حبس کند، بلندترین خروش تاریخ مبارزات رهاییبخش مردم ایران، یعنی شعار مرگ برخمینی را درایران زمین طنین افکن کردند.

هر کس که زره‌ای شناخت از دیو ارتجاع و خمینی ضد بشر داشت تصدیق می‌کرد که مهمترین و سرنوشت سازترین شعار رهایی بخش و دگرگون کننده در مبارزات مردم ما درروز ۵ مهر توسط میلیشیای مجاهد خلق اجتماعی شد و هیچ چیز جز فداکاری و پاکباختگی و جسارت انقلابی نسل به خون شسته مجاهدخلق از آن گونه که مردم ایران در ۵مهر ۱۳۶۰دیدند، نمی‌توانست این «بت» را بشکند.
 ۷مهر ۱۳۶۰ شهادت سه عضو خانواده‌ی شفایی


خانواده شفایی با تقدیم ۶ شهید در راه آزادی مردم ایران، برگ افتخار ی را در تاریخچه مقاومت مجاهدین در برابر رژیم خمینی رقم زده است.

دکتر مرتضی شفایی پزشک آزادمنش و انساندوست از طریق فرزندش با مجاهدین آشنا شد او از همه چیز خود دست شست و با تمامی توش و توان قدم در راه آزادی مردم ایران گذاشت.

[caption id="attachment_162122" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها هفته اول مهر خانواده شفایی [/caption]

از قرار دادن امکانات و تسهیلات در جهت فعالیت های انقلابی مجاهدین تا اقدام شجاعانه‌ی درمان مجاهدین مجروح در درگیری با ساواک و بالاخره تشویق جوانان به پیوستن به مجاهدین برای سرنگونی رژیم شاه.

پس از پیروزی قیام ضد سلطنتی و آغاز مرحله نوین فعالیت های گسترده اجتماعی سازمان، خانه‌ی دکتر شفایی نیز به یکی از مراکز مهم تجمع و فعالیت اعضاء سازمان در اصفهان تبدیل می شود، مزدوران خمینی برای ترساندن دکتر شفایی وخانواده اش، آنان را موردآزارهای فراوان قرار می دهند.

از جمله یک روز ماشین دکتر را به آتش می کشند ولی دکتربا خونسردی می‌گوید وقتی آدم هدفی و راهی را انتخاب می‌کند ، این کمترین چیز است ، یک جا لازمست جانمان را برای این راه بگذاریم.

خانواده قهرمان شفایی با شهادت ۶ شهید سرفراز، دکتر مرتضی شفایی ـ مجاهد شهید عفت خلیفه سلطانی ـ مجاهد شهید جواد شفایی ـ مجاهد شهید مجید شفایی ـ مجاهد شهید مریم شفایی و همسرش مجاهد شهید حسین جلیلی پروانه، صفحه درخشانی را در دفتر انقلاب نوین مردم میهنمان گشودند و به خمینی و آخوندهای پلید او نشان دادند که میان مجاهدین و ارتجاع غدار هیچ رابطه‌ای جز نبرد وجود ندارد، نبردی تا آخرین نفس، تا آخرین گلوله و تا آخرین نفر، وتاروزی که این رژیم پلید ضد انسانی از بیخ وبن ریشه کن شود و از راه و رسم ننگین ارتجاع و دجالگیری اثری باقی نماند.
لطفا به اشتراک بگذارید: