روزها و یادها هفته چهارم شهریور

۲۶ شهریور ۱۳۶۰ شهادت میلیشیای مجاهد فاطمه مصباح


مجاهد قهرمان فاطمه مصباح یکی از فرزندان خانواده کبیر مصباح بود که در بخش

[caption id="attachment_159413" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها هفته چهارم شهریور                                                    میلشیای مجاهد فاطمه مصباح                                  [/caption]

دانش آموزی سازمان مجاهدین فعالیت می‌کرد. فاطمه  عشق به آزادی و آرمانهای توحیدی  را در کانون گرم و پرشور خانواده قهرمانش آموخت.

او در دوران مبارزه‌ی سیاسی و افشاگرانه علیه ارتجاع خمینی، بارها مورد حمله چماقداران  قرار گرفت، یکبار حتی با آجر سرش را شکستند. سرانجام درتظاهرات مسلحانه ۲۵شهریور دستگیر شد و مورد شکنجه‌ قرار گرفت.

فاطمه‌ی ۱۳ساله با مقاومت شگرف  خود شکنجه‌گران را به زانو در آورد، اما تسلیم نشد.  از اینرو جنایتکاران برخلاف همه قوانین، و ابتدائی ترین حقوق بشر،  خون پاک این مجاهد ۱۳ساله را بر زمین ریختند . اما حماس‌ی پایداری این دختر مجاهد، و خانواده‌ی قهرمانش برزبانها جاری شد و هنوز هم در رگان دختران و پسران ایران زمین، خون قیام را به جوشش وامیدارد.
۲۷ شهریور ۸۸ قیام بزرگ مردم علیه رژیم ولایت فقیه.


خمینی از بدو روی کار آمدن رژیمش در ایران، مناسبت های مختلفی را برای پیش بردن مطامع ارتجاعی اش به تصویب رساند. از جمله آنها روز قدس است، روز باصطلاح اعلام همبستگی با فلسطین ادعا شده.

[caption id="attachment_159421" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها هفته چهارم شهریور                                          قیام بزرگ مردم علیه رژیم ولایت فقیه                               [/caption]

ولی واقعیت این است که هدف خمینی  پیش بردن سیاست صدور ارتجاع در خارج از ایران، برای در سایه قرار دادن سرکوبی داخلی بود. سالها روز قدس روز دجالگری خمینی و خامنه ای، علیه مردم فلسطین ومردم ایران بود.

اما سال ۸۸ در روز ۲۷ شهریور  مردم ایران بر خلاف دجالگریهای رژیم این نمایش را به خیزشی برای آزادی تبدیل کردند. .شعارهایی همچون  نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، مرگ بر دیکتاتور و زندانی سیاسی آزاد باید گردد، همه خیابانهای تهران، و شهرهای دیگر را پر کرد. بویژه شعار« نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» یک رویارویی آشکار با رژیم پلید ولایت فقیه بود.

پس از آن قیام بزرگ، خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، به مردم دلیر تهران و دیگر شهرهای ایران که نمایش روز قدس رژیم را به خیزشی برای آزادی تبدیل کردند، درود فرستاد و خطاب به آنها گفت قیام امروز شما پیروزی بزرگی علیه خامنه‌ای و احمدی نژاد است که با بسیج تمام قوای خود، با به کارگیری وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها و تجاوز‌ها علیه دختران و پسران زندانی و با حمله وحشیانه به اشرف نتوانستند مانع شما شوند.
۲۸ شهریور۱۳۶۰ به شهادت رساندن  دههاتن از  زندانیان مجاهد  در زندان اوین، وشهادت آیتالله مجاهد حبیب الله آشوری و میلیشیای مجاهد خلق  گیتی‌السادات جوزی


[caption id="attachment_159426" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها هفته چهارم شهریور                                                     آیت الله مجاهد حبیب‌الله آشوری                                         [/caption]

سحرگاه ۲۸ شهریور سال ۶۰ درروزهایی که خمینی با محو آخرین آثار آزادی ، جوخه‌های اعدام را در اوین و دیگر شکنجه‌گاههایش در سراسر کشور برپا کرده بود و مأمورانش درکار کشتار رشیدترین فرزندان مجاهد و مبارز مردم ایران بودند، خبر اعدام دههاتن از مجاهدان  از جمله  آیت الله مجاهد حبیب‌الله آشوری، مجاهد خلق گیتی‌السادات جوزی، و مجاهد خلق محمد صادق گلزاده غفوری از رسانه‌های رژیم  اعلام ‌شد.

مجاهد شهید حبیب‌الله آشوری از زندانیان سیاسی زمان شاه بود  که همواره از مجاهدین دفاع می‌کرد.  رژیم خمینی که از این مواضع او بشدت گزیده بود،  در سال ۵۹ او را دستگیر کرد و مورد شکنجه قرار داد. اما آشوری  با ایمان و وفاداری به اسلام انقلابی و  مجاهدین، دربرابر تمامی شکنجه‌ها  مقاومت کرد

[caption id="attachment_159429" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها هفته چهارم شهریور                                         مجاهد خلق محمد رضا گلزاده‌ی غفوری                         [/caption]

.

 

رژیم آخوندی سرانجام  او را در ۲۸ شهریور سال ۶۰ پس از ۹ ماه اسارت  به جرم هواداری از مجاهدین و حمایت از مبارزه‌ی مسلحانه  به جوخه‌ی تیرباران سپرد. آشوری قهرمان، از مرگ سرخ استقبال کرد و جان خود را فدیه‌ی آزادی خلق و پالایش اسلام انقلابی نمود.

مجاهدقهرمان گیتی ‌السادات جوزی نیز یکی از دهها مجاهدی بود که همان روز پس از مقاومت در برابرشکنجه‌ها سروجان درراه آزادی خلق و میهنشان  نهادند.

 

[caption id="attachment_159433" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها هفته چهارم شهریور                                میلیشیای مجاهد خلق گیتی السادات جوزی                             [/caption]

 

 

به  قسمتی از وصیتنامه‌ی این شهید توجه کنید

من گیتی السادات جوزی فرزند احمد با ایمان کامل به توحید و کلیه‌ی اصول عقاید ایدئولوژی مترقی و انقلابی اسلام آخرین شب را برای رسیدن به دیار رفیق اعلی ثانیه بشمارم.پس از عرض  سلام که از تک تک یافته‌های وجودم نشات می‌گیرد از دور همه‌اتان را می‌بوسم و برای همگی بخصوص مامان خیلی خیلی دلسوز و مهربونم که همه زندگی بخاطر وجود خانواده‌ی خود چون شمعی سوخت و زندگیمان را روشنی  و گرما بخشید.
مامان جون به همه بگو که من با کمال افتخار و سربلندی در این راه رفته‌ام با این امید، که شاید جون ناچیز من فدیه‌ای باشه درراه آزادی همه محرومان دنیا، انشاالله روزی که حداقل شما نظاره‌گرآن جامعه قسط و توحیدی باشید.