روزها و یادها – هفته سوم شهریور ماه ۱۳۹۸

روزها و یادها – هفته سوم شهریور ماه ۱۳۹۸

سالروز کشتار وسیع مردم بی‌دفاع به فرمان شاه خائن


۱۷ شهریور ۱۳۵۷


۱۷شهریور یادآور جمعه خونین تهران در شهریور ۵۷ است،

[caption id="attachment_157432" align="alignleft" width="356"]روزهای و یادها هفته سوم شهریور کشتار وسیع مردم بی دفاع به فرمان شاه خائن [/caption]

روزی که دیکتاتوری سلطنتی برای جلوگیری از امواج انقلاب،

دست به کشتار مردم بیدفاع زد.رژیم شاه که تا این روز به هر اقدامی دست زده بود تا مانع گسترش قیام مردم گردد با چهره واقعی خود در مقابل آنان ظاهر شد .این کشتار عزم مردم بر سرنگونی رژیم شاه را محکمتر کرد.

روز ۱۷شهریور علیرغم حکومت نظامی و با آنکه آخوندهای سازشکار راه‌پیمایی را منع کرده بودند

گروههای بسیاری از مردم شجاع تهران به خیابانها ریختند


تظاهرات مردم بهخون کشیده شد و انبوهی از مردم در میدان ژاله و خیابانهای اطراف آن مظلومانه به شهادت رسیدند.

خون آن شهیدان، موج انقلاب را شدت بخشید و سرنگونی دیکتاتوری سلطنتی را جلو انداخت.

یاد شهدای گرانقدر ۱۷شهریور و دیگر شهدای بخون خفته خلق گرامی باد
۱۹ شهریور ۱۳۵۸ درگذشت پدرطالقانی روح راستین انقلاب ضدسلطنتی


۱۹شهریور ۱۳۵۸ پدر طالقانی، روح راستین انقلاب ضدسلطنتی، پس از ۴۰سال مبارزه مستمر علیه دیکتاتوری و استبداد و تحمل سالها رنج تبعید و زندان از دامان پرمهر خلق بسوی ابدیت پرکشید.

[caption id="attachment_157448" align="alignleft" width="356"]روزهای و یادها هفته سوم شهریور پدر طالقانی روح راستین انقلاب ضد سلطنتی [/caption]

سوابق طولانی پدرطالقانی در مبارزه علیه دیکتاتوری سلطنتی و مواضع و اندیشه‌های ترقیخواهانه‌ی او چهره وخصایصی کاملاً مردمی باو بخشیده بود و بهمین علت، همیشه هدف حسادتها،حملات کینه توزانه ،و اتهامهای مرتجعان قرار داشت.

پدرطالقانی مبارزات خود را از آغاز نوجوانی در حکومت رضاخان شروع کرد و در زمان سلطنت شاه خائن این مسیر را ادامه داد و همواره در صفوف مقدم جبهه میهنی و مردمی علیه دیکتاتوری حاکم و ارتجاع مذهبی قرار داشت آنچه به سیمای پدرطالقانی جذبه‌ای فراموش ناشدنی می‌دهد مرزبندی روشن او با ارتجاع مذهبی است.

پس از بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران در حمایت از مجاهدین و مبارزه انقلابی مسلحانه مرزبندی روشن و قاطعی با آخوندهای مرتجع داشت و حمایت ازآنها را چه در زندان شاه و چه در مقابل کودتای اپورتونیستهای چپ نما و چه قبل و بعد از پیروزی قیام ۲۲بهمن ۵۷همواره ابراز می‌کرد.

بی شک خطیرترین دوران حیات او دوره پایانی عمرش بود که در مقابل هیولای دیکتاتوری مذهبی و خصومتی که خمینی و اعوان و انصارش علیه مردم ایران و فرزندان مجاهدشان ابراز می‌کردند،بدفاع برخاست و در حالیکه خمینی با وقاحت مجاهدین و بنیانگذارانشان را منافق خطاب می‌کرد، پدر طالقانی آنانرا شاگردان مومن و دلداده مکتب قرآن می‌نامید.

در سالگرد درگذشت پدرطالقانی به روان پاک او که روح راستین انقلاب ضدسلطنتی بود درود می‌فرستیم.
۲۳ شهریور ۱۲۹۹سالروز شهادت شیخ محمد خیابانی


ای آزادیخواهان که عهد و میثاق بسته‌اید یا بمیرید و یا ایران را آزاد کنید.

این فریاد شیخ محمد خیابانی مبارز پرشور و آزاده میهنمان است که در نیمه‌شب ۲۳شهریور ۱۲۹۹در حالیکه در مخفیگاهش در شهر تبریز به محاصره قزاقان نیروهای استبداد بسرگردگی مخبر‌السلطنه درآمده بود

پس از چند ساعت نبرد دلیرانه با مهاجمان بشهادت رسید


و به عهد و میثاق خونین خود در قبال آزادی ایران عاشقانه وفا نمود.

او در صفوف مقدم مشروطه طلبان تبریز بود و پس از پیروزی مشروطه،

به‌رغم توطئه‌های ارتجاع و فرصت‌طلبان به‌عنوان نماینده‌ی مردم تبریز به دومین دوره‌ی مجلس شورای ملی راه یافت.

[caption id="attachment_157451" align="alignleft" width="356"]روزهای و یادها هفته سوم شهریور سالروز شهادت شیخ محمد خیابانی [/caption]

خیابانی در مجلس دوم در برابر سازشکاری و کرنشهای دولت وقت در برابر دربار تزار روسیه به مخالفت برخاست و دست به افشاگریهای مؤثری زد. تا آن‌جا که دولت وقت ناگزیر شد به زور سرنیزه مجلس را تعطیل کند.

عوامل ارتجاع و دربار و مزدوران سفارت روسیه‌ی تزاری در پی دستگیری خیابانی بودند و او تا مدتی در تهران مخفی شد. اما پس از چند ماه به تبریز برگشت و قیامی علیه عین‌الدوله، والی جنایتکار آذربایجان، برپا کرد.

به این ترتیب، در شانزدهم فروردین۱۲۹۹ یعنی ۱۳سال پس از انقلاب مشروطیت دوباره جنبش آزادیخواهی، تبریز را فراگرفت و یاد دلاوریهای ستارخان در دلهای مردم زنده شد. مزدوران حکومت وقت به‌منظور سرکوبی و از میان برداشتن شیخ محمد خیابانی و یارانش پایگاه آنان را محاصره کردند.

اما مردم تبریز به حمایت از رهبر دلیر خود برخاستند و نیروهای مسلح ارتجاع را عقب راندند.

رشد و گسترش قیام مردم تبریز


عین‌الدوله را وادار به استعفا و فرار از تبریز کرد،

جنبش شهر شورشی تبریز ۶ماه دوام یافت.

شیخ محمد خیابانی در پی تسلیح مردم بود و پیروزی قیام را تنها در گرو نیروی مسلح حافظ دستاوردهای قیام می‌دید.

اما با کارشکنیهای سازشکاران و عناصر سست مایه روبه‌رو شد و به تشکیل یک نیروی مسلح سازمانیافته توفیق نیافت.

سرانجام در ۲۳شهریور۱۲۹۹ مخبرالدوله که جانشین عین‌الدوله شده بود،

آزادیخواهان تبریز را محاصره کرد و خیابانی دلیر محاصره شد و در نبردهای آن روز به‌شهادت رسید.

روزها و یادها – هفته سوم شهریور ماه ۱۳۹۸

مطالب مرتبط:

شهید انقلاب مشروطه سردارملی شیخ محمد خیابانی

۱۷شهریور- کشتار مردم بی‌دفاع تهران به‌ فرمان شاه خائن
لطفا به اشتراک بگذارید: