روزها و یادها – هفته دوم شهریور ماه ۱۳۹۸

روزها و یادها - تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران


۱۵ شهریور۱۳۴۴


بیش از ۵۰ سال پیش در شرایطی که

روشهای سنتی و عافیت‌جویانه  مبارزه ‌به بن بست رسیده بود

و سلطه‌ی دیکتاتوری سلطنتی نفسها را در سینه‌ها حبس می کرد، و همه‌ی مدعیان ،

تسلیم‌طلبانه در سازش با رژیم شاه یا دنبال زندگی خود بودند.

[caption id="attachment_154595" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها هفته دوم شهریور                                            تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران                                  [/caption]

بنیانگذار کبیر محمد حنیف‌نژاد و یارانش سعید محسن و ‌اصغر بدیع‌زادگان ، سازمان مجاهدین خلق ایران را بنیانگذاری کردند.

آنان تجربه‌های مبارزات ملی و آزادیخواهانه‌ی  مردم ایران در دهه‌های گذشته را  جمعبندی نمودند و برای نخستین بار در تاریخ ایران یک  سازمان انقلابی را براساس ایدئولوژی توحیدی و ضداستثماری اسلام، با نفی همه‌ی برداشتهای ارتجاعی وطبقاتی از اسلام و با خط مشی انقلابی مسلحانه و متکی بر انقلابیون حرفه‌یی و جان برکف تأسیس کردند.

به همت آنان و رزم و خون و فدای آنها و همرزمانشان بن‌بست مبارزه درهم شکست و راه جهاد گشوده‌شد.  ساواک شاه از محمد حنیف نژاد، بنیانگذار کبیر مجاهدین، خواست تا برای نجات جان خود و رهایی از اعدام، یا مبارزه انقلابی  مسلحانه را نفی کند ویا براسلام ارتجاعی  آخوندی و دیدگاههای آن  صحه بگذارد، یا سازمان مجاهدین را وابسته به عراق معرفی نماید.

اما حنیف کبیر با پیروی از پیشوای تاریخی‌اش حسین‌بن علی مرگ سرخ را برننگ و ذلت برگزید و  به سینه‌ی دشمن دست رد زد و خونش را درراه رهایی مردم ایران و آرمان شکوهمند جامعه‌ی بی‌طبقه‌ی توحیدی نثارکرد.
۱۵ شهریور ۱۳۸۵ شهادت ولی الله فیض مهدوی


مجاهد قهرمان ولی الله فیض مهدوی،  در سال ۵۸ در شهر همدان  دیده به جهان گشود.

او که سالها نظاره‌گر  فقر مردم و سرکوبی شدید آزادیها بود، سرانجام در پی راه چاره‌ی این دردها با مجاهدین آشنا شد.

[caption id="attachment_154602" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها هفته دوم شهریور                                                                   ولی الله فیض مهدوی                                       [/caption]

و اما متأسفانه خیلی زود دستگیر  و زندانی شد  او مدت ۵ سال درزندانهای اهواز، دیزل آباد کرمانشاه ، اوین وگوهر دشت کرج زندانی بود. آخرین بار در تاریخ۴ فروردین ۱۳۸۵ حکم اعدام را به او ابلاغ کردند. اما او بر عهد خود پایدار ماند.

دژخیمان خمینی  از تمامی حربه‌ها استفاده کردند  تا او را در هم بشکنند. اما شکنجه‌های وحشیانه، کارساز نبود. ولی الله هر تیری که از کمان جلاد برخاست را در میانه راه خرد کرد.  و سرفرازانه بر عهد خود پایدار ماند. سرانجام دژخیمان خمینی او را در پانزده شهریور ۱۳۸۵ به شهادت رساندند.

آخر او عزم دیگری در سر داشت،  او عزم خود را درمورد سرنگونی ستم چنین نوشته بود ما آغاز کردیم، ما تداوم می‌بخشیم و ما پایان خواهیم داد.

درود بر ولی الله فیض مهدوی  که مشعل قیام آفرینان ا یران زمین شد وبا  خون پاکش اسم مجاهد را بر سر هر خیابان و کوچه و میدانی نصب کرد
 شانزدهم شهریور ۱۳۴۷- خاموشی صمد بهرنگی آموزگار و نویسنده‌ی انقلابی


صمد بهرنگی نویسنده‌ی انقلابی، داستان نویس مبتکر، و پایه گذار ادبیات کودکان در ایران،

در آخرین روزهای تابستان  ۴۷  همچون«ماهی سیاه کوچولوی» خود نشان داد

برای اینکه اثری در زندگی دیگران داشته باشند از پرداخت  بهای آن گریزان نیست.

صمد در سال ۱۳۱۸ در یکی از محلات فقیر نشین تبریز دیده به جهان گشود و بزودی با فقر و محرومیت مردم آشنا شد هنگامی که ۱۸ساله بود رو به روستاها نهاد تا به کودکان درس بدهد، اما از نگاه محروم کودکان، شرر انقلاب گرفت و در قلمش ریخت. وآتش بیداری را در همه جا فروزان کرد.

[caption id="attachment_154607" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها هفته دوم شهریور                                                                  خاموشی صمد بهرنگی                             [/caption]

عشق صمد به فرزندان محروم میهن، او را محبوب کودکان، و دانش آموزان بویژه کودکان روستاها کرد. صمد سالها در کنار آنها با قلم شیرین  و روانش، به قصه نویسی برای کودکان پرداخت و در قالب داستانهای شیرین و دردآلودی، که در داستان نویسی ایران، بی نظیر بود، با شرح رنجهای محرومترین اقشار، بیداریی وسیع در جامعه برانگیخت.

کتابهای صمد، که همچون کتابهای ممنوعه، در جامعه دست به دست میشد، پیر و جوان را نسبت به ضرورت مبارزه برای تغییر و انقلاب آگاه کرد. فرهنگ دردمند وبیدارگر او، انگیزههای مبارزه را در خوانندگان جوان و نوجوان و حتی بزرگسالان افزون می کرد.

صمد در قصه‌هایش به کودکان آموخت که همیشه با چشمانی باز و هوشیار به اطراف خود بنگرند

و مرعوب فضای حاکم نشوند و همچون ماهی سیاه کوجولو بی ترس و هراس


از مرغ ماهیخوار برای رسیدن به آزادی و زندگیه شایسته‌ی انسان تلاش کنند.

روزها و یادها – هفته دوم شهریور ماه ۱۳۹۸

مطالب مرتبط:

سازمان مجاهدین خلق ایران در سالگرد تاسیس، خاری در گلوی رژیم ایران

تبریک به مناسبت پنجاه و دومین سالگرد تاسیس سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران