کوین مک کارتی و اد رویس: رژیم ایران، کره شمالی و روسیه تهدیدی برای همسایگان  • کوین مک کارتی رهبر اکثریت مجلس نمایندگان و اد رویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طی بیانیه یی اعلام کردند:‌
کره شمالی، رژیم ایران و روسیه به شیوه های مختلف همسایگانشان را مورد تهدید قرار داده و منافع ملی آمریکا را تضعیف می کنند

این بیانیه که روز شنبه 31تیر96 صادر شده می افزاید:‌ طرح مجلس نمایندگان برای تحریم این سه کشور به زودی به رأی گذاشته خواهد شد. این کشورها بخاطر اقدامات خطرناکشان باید مورد مواخذه و حسابرسی قرار بگیرند

بنا به گفته کوین مک کارتی طرح مجلس نمایندگان روز سه شنبه به رای گیری گذاشته خواهد شد
لطفا به اشتراک بگذارید: