وزارت خارجه انگلستان از نقض حقوق بشر و دموکراسی درایران ابراز نگرانی کرد

نقض حقوق بشر و اعدامهای فزاینده در ایران


مقامات رژیم ایران کماکان به تلاشها برای محدود ساختن آزادی شهروندان در فضای سایبری ادامه داده اند


وزارت خارجه انگلستان در گزارش سالانه خود درباره حقوق بشر و دموکراسی در سال 2016 که به پارلمان این کشور ارائه شده است، نسبت به نقض حقوق بشر در ایران بویژه اعدامهای فزاینده ابراز نگرانی کرد


گزارش سالانه وزارت خارجه انگلستان درقسمت مربوط به ایران آمده است:نگرانی زیادی نسبت به استفاده مکرر از مجازات اعدام و سرکوب آزادیهای مذهبی و آزادی بیان در ایران وجود دارد. بنا به تخمین ها تنها طی سال 2016 بیش از 530نفر اعدام شدند. گرچه همه اعدامها علنی نبوده اند


این گزارش می افزاید: رژیم ایران کماکان به استفاده از مجازات اعدام علیه نوجوانان ادامه داده است آنهم در مواردی مانند تخلفات مواد مخدر که مطابق قانون بین الملل لزوما جدی ترین تخلف نبوده اند.


پیروان سایر مذاهب در ایران کماکان با محدودیتهایی مواجهند. و از تبعیض در اجرای مسالمت آمیز آئین اعتقادیشان رنج می برند.گزارشات مختلفی از تصاحب اموال کلیساها و تعقیب کسانی که به مسیحیت گرویده اند توسط نیروهای امنیتی وجود دارد .


همچنین مقامات رژیم ایران کماکان به تلاشها برای محدود ساختن آزادی شهروندان در فضای سایبری ادامه داده اند.


وزارت خارجه انگلستان دراین گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندی با اشاره به اقدامات انگلستان برای وارد آوردن فشار به رژیم آخوندی از جمله حمایت از تمدید دستور کار گزارش ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران و حمایت از قطعنامه حقوق بشر سازمان ملل در مجمع عمومی در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران ، خواستار بازدید نماینده ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر از ایران شده است.

لطفا به اشتراک بگذارید: