روزها و یادها هفته سوم خرداد

۱۴خرداد ۱۲۹۹  اعلام جمهوری گیلان توسط میرزا کوچک‌خان


روز جمعه ۱۴ خرداد ۱۲۹۹ میرزا یونس معروف به کوچک‌خان،  سردار قهرمان جنگل، همراه با رزم‌آورانش، وارد شهر رشت شد. میرزا در نخستین سخنرانی عمومی خود در سبزه‌میدان رشت اعلام کرد  انقلاب ایران کاخ ستمگران و جباران را در هم خواهد کوبید و سرانجام, مردم ایران روی رستگاری و سعادت را خواهند دید.

[caption id="attachment_121976" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها هفته سوم خرداد                                                       سردار جنگل میرزاکوچک‌خان                                                         [/caption]

دو روز بعد اطلاعیه‌ی جمعیت انقلاب سرخ ایران انتشار یافت و میرزا کوچک خان در میتینگ با‌شکوهی در رشت، حکومت موقت جمهوری را در گیلان اعلام کرد. در این میتینگ، پس از سخنرانی میرزا،  بیانیه نظرات جمعیت انقلاب سرخ ایران،  به این شرح اعلام شد

• جمعیت انقلاب سرخ ایران، اصول سلطنت را ملغی اعلام کرده، اعلان جمهوری می‌نماید.

• حکومت موقت جمهوری، حفاظت از جان و مال عموم اهالی را به عهده می‌گیرد.

• هر نوع معاهده و قراردادی که به ضرر ایران باشد، قدیماً و جدیداً با هر دولتی, لغو و باطل می شناسد.

• حکومت موقت جمهوری همه‌ی اقوام بشر را یکی دانسته و تساوی حقوق را در باره‌ی آنان قائل و حفظ شعائر اسلام را از فرایض می‌داند.

در پی اعلان حکومت جمهوری گیلان، مرامنامه‌ی جنگل نیز انتشار یافت.

مرامنامه جنگل نمونه‌ی مستندی از اندیشه انقلابی و عمیقاً ضد‌استعماری و ضد‌ارتجاعی سردار دلاور جنگل است.

اگر چه رسالت میرزا در آن زمان به انجام نرسید، اما شعله‌ی نبردی که او برافروخت هرگز خاموش نشد و مبارزات قهرمانانه‌اش در مداری متکامل‌تر، در مبارزه‌ی انقلابی مجاهدین خلق دو باره شعله‌ورشد.
۱۹ خرداد۱۳۵۹ حمله‌ی چماقداران خمینی به‌انجمن میثاق و شهادت میلیشیای مجاهد خلق ناصر محمدی.


روز نوزدهم خرداد سال ۱۳۵۹ چماقداران خمینی به‌یک انجمن هواداران مجاهدین بنام انجمن میثاق واقع در خیابان عباسی در جنوب تهران، حمله برده و جوانان، مستقر در‌‌آن‌را‌به‌خاک و خون کشیدند.

 

[caption id="attachment_121980" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها هفته سوم خرداد                                            حمله چماقداران به انجمن میثاق                                                  
                                                                                                                                                            [/caption]

در این تهاجم جنایتکارانه میلیشیای قهرمان مجاهد خلق ناصر محمدی به‌شهادت رسید.

به‌دنبال انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران، جوانان هوادار مجاهدین در محلات فقیرنشین جنوب تهران اقدام به‌ برپایی انجمنهایی کرده بودند که کار اصلی آنها حمایت از مردم محروم آن مناطق بود. اما خمینی که کمر به‌ نابودی انقلاب و آزادی  بسته بود، چماقداران و پاسدارانش را به تهاجم به این انجمنها تشویق میکرد.

سرانجام فعالیتهای هوداران مجاهدین باعث شد نقاب از چهره‌ی خمینی بر افتد و او به عنوان مسبب اصلی و پشت پرده‌ی تمامی جنایتهای چماقداران و بسیجی‌ها، منفور خاص و عام گردد.

 
۱۹ خرداد ۱۳۷۸ انفجار تروریستی اتوبوس شهری حامل مجاهدین در مسیر بغداد.


ساعت ۸ صبح چهارشنبه ۱۹ خرداد ۷۸ یک اتوبوس شهری مجاهدین حامل ۳۷سرنشین در شمال شرق بغداد توسط عناصر وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران رژیم مورد سوء قصد تروریستی قرار گرفت.

[caption id="attachment_121997" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها هفته سوم خرداد      انفجار بروریستی اتوبوس مجاهدین و شهادت ۶ مجاهدخلق     [/caption]

درنتیجه این عمل تروریستی، ۶ تن از مجاهدین شهید و ۲۱ تن دیگر مجروح شدند، همچنین تعدادی از مسافرین اتوبوس دیگری که حامل شهروندان عراقی بودند،  و هنگام انفجار از محل حادثه عبور می کرد جراحتهای مختلفی برداشتند.

در اثر  این عمل تروریستی.مجاهدان خلق فریبا موزرمی،  معصومه گودرزی،  بیژن آقازاده نایینی،  عباس رفیعی، جواد فتوحی، و اکبر قنبر نژاد، به شهادت رسیدند.