روزها و یادها هفته چهارم اردیبهشت

۲۲ اردیبهشت ۱۳۷۵ مرگ مشکوک غزاله‌‌‌‌‌‌‌ علیزاده نویسنده مبارز و آزاده ایرانی


حدود ۲۱ سال پیش در چنین روزهایی، جسد نویسنده آزاده «غزاله علیزاده» در جنگلهای اطراف رامسر پیدا شد.

[caption id="attachment_114057" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها هفته چهارم اردیبهشت                                                                               غزاله علیزاده                                                                               [/caption]

غزاله‌‌‌‌‌‌‌ علیزاده نویسنده‌ای مبارز و مخالف استبداد بود. او از دوران دانشجویی‌اش در دهه‌‌‌‌‌‌‌ ۴۰ با مبارزان راه آزادی و استقلال ایران همراهی می‌کرد. پس از استقرار حاکمیت ضد بشری خمینی، به خصوص پس از ۳۰خرداد۱۳۶۰، که مبارزان و مجاهدان به‌شدت تحت تعقیب و شکنجه و کشتار ددمنشانه‌ی رژیم قرار گرفتند، غزاله به‌ حمایت از مبارزان آزادی برخاست، و جا و مکان در اختیارشان می نهاد.

او ازجمله به همین اتهام, در معرض انتقام جویی رژیم واقع شد و تحت شکنجه و آزار قرار گرفت. غزاله علیزاده گفته بود. ”زنان ایران زیر بار ظلم و زورگویی نمی‌روند و سعی کرده‌اند با نیرویی مضاعف پرواز کنند”. هم‌زمان با مرگ این زن شجاع و آزاده، پاسداران به نمایشگاه کتاب تهران حمله کرده, کتابهای او را جمع‌آوری کردند. غزاله علیزاده که خود فارغ التحصیل رشته‌‌‌‌‌‌‌ علوم سیاسی دانشگاه تهران بود، علاقه وافری به ادبیات و فرهنگ ایران داشت .

غزاله آرزوی رهایی را رها نکرد و هرگز به کرنش در مقابل دیکتاتوری تن نداد.
۱۴ اردیبهشت ۱۲۷۰ لغو امتیاز تنباکو.


نیمه دوم قرن سیزدهم هجری شمسی یکی از تاریکترین دوره های تاریخ ایران بود. در این مقطع از تاریخ، پادشاهان قاجار  دست به حراج گسترده ایران زمین و منابع ملی آن می زدند. آنها سرمایه های کشور را در امتیازهای استعماری و به بهایی ناچیز به بیگانگان واگذار میکردند. ناصرالدین شاه در این زمینه، سر آمد پیشینیان خود بود.

این امتیاز ها خشم ملت را برمی‌انگیخت،

[caption id="attachment_114093" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها هفته چهارم اردیبهشت                                                                           لغو امتیاز تنباکو                                                                           [/caption]

در جریان واگذاری امتیاز انحصار تنباکو اعتراضهای مردمی به یک عصیان و اعتصاب عمومی تبدیل شد  ناصرالدین شاه امتیاز انحصاری تولید و خرید و فروش دخانیات را به کمپانی رژی یک شرکت انگلیسی بخشید. این قرارداد خشم دیرینه مردم را به نقطه اوج رساند مردم که تنباکو را تحریم کرده بودند . دروازه‌های شهرها را بروی نمایندگان کمپانی بستند.

کارگزاران حکومت مردم را به خاک و خون کشیدند اما توده‌های خشمگین درها و دیوارهای امارتهای دولتی را شکسته و به خانه نایب السلطنه یورش بردند تفنگداران نایب  مردم را به گلوله بستند، اما گویی هیچ کس را پروای مردن نبود زنان پیشاپیش تظاهرکنندگان حرکت می‌کردند و بر علیه شاه و دربار شعار می‌دادند.

سرانجام شاه در و حشت از خشم مردم و در نهایت خفت و زبونی امتیاز رژی را در ۲۵اردیبهشت ۱۲۷۰ لغو کرد.

لغو امتیاز تنباکو اگر چه بصورت استقراض بانکی غارت استعمارگران انگلیسی را در مسیری دیگر به جریان انداخت اما در تاریخ جنبش ملی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است آن اعتراض پیروزمند در مسیر تکامل خود به انقلاب مشروطیت ایران بالغ شد.
بیست و ششم اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۱ شهادت مجاهد عالیة بازرگان.


روز بیست و شش اردیبهشت ۱۳۶۱ مجاهد خلق عالیه بازرگان طی یک درگیری حماسی در تهران و در نبردی قهرمانانه به شهادت رسید.

[caption id="attachment_114100" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها هفته چهارم اردیبهشت                                                            مجاهد شهید عالیه بازرگان                                                          [/caption]

او کاندیدای سازمان مجاهدین خلق ایران در اولین دوره‌ی انتخابات مجلس شورای ملی از مشهد بود. او در حالی در صفوف نبرد انقلابی مسلحانه  به رزم برخاست که مادر دو فرزند بود. مجاهد قهرمان عالیه بازرگان هنگام شهادت۴۴ سال سن داشت.

 

 

 
بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۴ شهادت دو مجاهد خلق, عفت حداد و فرشته اسفندیاری به دست تروریستهای جنایتکار رژیم آخوندی در بغداد.


روز ۲۷ اردیبهشت سال ۱۳۷۴ بدنبال حمله زبونانه مزدوران رژیم خمینی به یک اتومبیل مجاهدین در شهر بغداد، خواهر مجاهد عفت حداد عضو شورای ملی مقاومت ایران واز مسئولان پشتیبانی ارتش آزادیبخش ملی و خواهر مجاهد فرشته اسفندیاری از مسئولان ستاد تبلیغات مجاهدین و گوینده‌ی با سابقه‌ی صدای مجاهد به شهادت رسیدند.

آخوند فلاحیان وزیر اطلاعات وقت رژیم آخوندی در  تصمیم گیری و طراحی و تدارک این عمل تروریستی نقش اساسی داشت.

 

[caption id="attachment_114115" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها هفته چهارم اردیبهشت                          مجاهدان شهید عفت حداد و فرشته اسفندیاری                          [/caption]

مجاهد خلق عفت حداد در سال ۱۳۴۲ ‌در سبزوار به دنیا آمد. او در تیرماه سال۶۰ در‌ جریان موج گسترده بازداشتها توسط پاسداران خمینی در سبزوار دستگیر شد. اما توانست با هوشیاری از چنگ دژخیمان بگریزد. عفت حداد در سال۱۳۶۵ ‌به ارتش آزادی‌بخش پیوست و در سال ۱۳۷۰ به عضویت شورای ملی مقاومت ایران درآمد.  او هنگام شهادت ۴ فرزنده ۹ تا ۱۴ ساله داشت.

مجاهد خلق فرشته اسفندیاری از سال ۱۳۵۷ زمانی که دانش آموزی بود، وارد مبارزات آزادیخواهانه‌ی ‌‌‌‌‌‌‌مردم ایران شد. و به صفوف مجاهدین خلق پیوست. او در سال ۱۳۵۸‌در رشته‌ی ریاضیات و کامپیوتر دانشگاه متحدین پذیرفته شد و از همان بدو ورود به ‌دانشگاه، فعالیتهایش را در همکاری با انجمنهای دانشجویان مسلمان آغاز کرد. او در مراحل بعدی مبارزه، خود را به‌پایگاههای مجاهدین در منطقه مرزی رساند. و از بهمن سال‌ ۶۴ فعالیتش را در رادیو صدای مجاهد آغاز کرد و تا روز شهادتش از مسئولان و گویندگانه رادیو صدای مجاهد بود.