اطلاعات ماهواره‌های پخش سیمای آزادی

ماهواره

Satellite
موقعیت

Location
فرکانس

Frequency
پولاریزاسیون

Polarity
سیمبل ریت

SR
ترانسپاندر

Transponder
اف ای سی

FEC
فورمت

Format
Express AM6 53°E 12594 Vertical 27500 A4 2/3 HD / DVB-S / MPEG-4
SD / DVB-S / MPEG-2
Hot Bird 13B 13°E 12149 Vertical 27500 3/4 SD / DVB-S / MPEG-2
Hot Bird 13C 13°E 11642 Horizontal 27500 3/4 HD / DVB-S / MPEG-4
Eutelsat 7B 7.0°E 10721 Horizontal 22000 A1 3/4 SD / DVB-S / MPEG-2
TurkmenÄlem 52°E 11221 Vertical 27500 2/3 SD / DVB-S / MPEG-2


همچنین شما می‌توانید از اینجا پخش زنده صوت سیمای آزادی را گوش کنید.