حضور ده ها هزار زن در گرد همایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس نمودی از امید زنان ایران به آینده ای رها از ستم ، و ستم مضاعف آخوندها ی  حاکم بر میهنمان است حضور هیئتهای متعد د شخصیتهای سیاسی زن در این گرد همایی جلوه ای  دیگر از همین امید از نگاه شخصیتهای زن […]

بیشتر بخوانید

از دولت ایران بیزارم دولت خبیث و بیر حمی است اما هیچکس به انها انتقاد نمیکند این به خاطر نفت است .این نه از سخنان یک سیاستمدار بلکه حرفهای نویسنده ای آرمان گراکه ظلم و نا برابری را هیچ کجای جهان بر نمی تابد ُروز پنجشنبه 11 اکتبر 2007 آکادمی علوم سوئد اعلام کرد که […]

بیشتر بخوانید

ای آزادی ترا دوست داریم به تو نیاز مند یم و به تو عشق می ورزیم زیرا بی تو زندگی مادون انسانی است ای آزادی من و ما از ستم بیزاریم پس بخاطر آزادی باید خطر کرد و بخاطر آزادی کفش و کلاه رزم به تن کرد روز شنبه 24 تیر مریم میزاخانی ریاضی دان […]

بیشتر بخوانید