موضوع: گسترش جبهه های جنگ قدرت  دیروز از عمق گیری پرشتاب شکاف در درون رژیم صحبت کردیم و به آن پرداختیم. اما براساس گزارشی که دیدیم، شاهدیم که در درون رژیم جنگ قدرت گسترش هم یافته و هر روز بردامنة آن افزوده می شود و جبهه های متعدد را در بر می گیرد.گفتگوی امروزمان با […]

بیشتر بخوانید

  در صفحات اول روزنامه هاي باند روحاني دود و دم حول قرارداد با توتال بيشترين عنوانها را به خود اختصاص داده است؛ در روزنامه هاي باند ولي فقيه درست بعکس قرارداد توتال را به عنوان خسارت و خيانت کوبيده اند : آرمان: پاسخ به دلواپسان نفتي؛ با ورود غولهاي نفتي ديوار تحريم کاملا فرو […]

بیشتر بخوانید

روحانی پس از عبارت معروف « دولت با تفنگ » در مورد سپاه پاسدارن شلیک سنگین دیگری به سوی خامنه ای کرد و خواستار آن شد که نظام ولایت و سپاه او از سودای یک قدرت اول منطقه شدن که عملی نیست دست بردارد و جنگهای منطقهای  را خاموش کند این حرفها بنزین مجددی بود […]

بیشتر بخوانید

اگر به رسانه ها رژیم نگاه کنیم به ویژه به تلویزیون آخوندی در روزهای اخیر پر است از واکنشهای ترس آلود نسبت به آنچه که در شورای امنیت ملل متحد، یا پارلمان اروپا یا سنا و مجلس نمایندگان آمریکا می گذرد. در یک کلام ابراز وحشت نسبت به حلقه تنگ شونده انزوا. برای بررسی این […]

بیشتر بخوانید