گردهماییهای سه روزه مقاومت سمينار شخصيتهاي عربي و بين‌المللي: ”سرنگونی رژیم آخوندی ضرورت پایان جنگ و تروریسم در خاورمیانه“   در سومین روز از گردهمایی‌های مقاومت، سمیناری تحت عنوان ”سرنگونی رژیم آخوندی پایان جنگ و تروریسم در خاورمیانه“ باشرکت شمار زيادي از شخصيتهاي عربي و بين المللي برگزارشد و  سخنرانان با تاکید بر ضرورت مقابله […]

بیشتر بخوانید

سیمای آزادی- تلویزیون ملی ایران – سرخط – ۲۸ تیر  ۱۳۹۶ تعداد مشاهده: 12

بیشتر بخوانید

سيمای آزادی- تلويزيون ملی ايران-۲۲ تير۱۳۹۶ تعداد مشاهده: 70

بیشتر بخوانید

مصاحبه با  فهیمه گرفمی – موسسات اعتباری بی اعتبار و مقاومت غارت شدگان در برابر چپاول و سرکوب حکومتی تعداد مشاهده: 21

بیشتر بخوانید

مصاحبه با اعضای شورای ملی مقاومت ایران ،آقای مهدی سامع ، خانم آهنگ رام و آقای رضا اولیا درمورد گردهمآیی مقاومت ایران در پاریس . تعداد مشاهده: 85

بیشتر بخوانید

  گردهمایی مقاومت ایران امسال انعکاسات گسترده ای هم در فضای مجازی داشت انعکاساتی که  ازچندروز قبل از مراسم شروع  شده بود . به  گزارش فشرده و مختصری  از این  انعکاسات توجه کنید     سیمای آزادی -تلویزیون ملی ایران-۱۷ تیر تعداد مشاهده: 28

بیشتر بخوانید

گفتگو با جواد دبیران از اعضای کمیسون خارجه شورای ملی مقاومت درباره هيئت سیاستمداران آلمانی شرکت کننده درگردهمایی بزرگ مقاومت    تعداد مشاهده: 21

بیشتر بخوانید

درگردهمایی بزرگ مقاومت ایران زندانیان هم حاضر هستند زندانیان سیاسی ایران ازتمامی زندانهای ایران، از گوهردشت ، از زندان زاهدان ، زندانیان اهل سنت و زندانی سیاسی مسیحی که با پیامهای خودشان نشان دادند که آرمان آزادی و تغییر ایران یک آرمان فراگیر و ملی است زندانیان سیاسی ازچند روز قبل ازشروع مراسم با پذیرش […]

بیشتر بخوانید