سرخط برنامه‌های امروز فریادهای خاموشی ناپذیراعتراضات مردمی در جای جایِ میهن . بررسی اعتراضات هفته گذشته درگفتگوی سر فضای مجازی رودرروی سانسور و وارونه گویی دستگاه تبلیغاتی آخوندها . گفتگو باآقای  سیاوش رجبی استاد دانشگاه درباره  گسترش فضای مجازی واقدامات شکست خورده  رژیم درمحدود کردن آن تلاش معلمان داوطلب برای برپایی کلاس در هر شرایطی […]

بیشتر بخوانید