تحریمهای جدید آمریکا  واکنشهای گسترده و متفاوتی را در درون رژیم برانگیخته اما ابراز وحشت و نگرانی از سرنوشت برجام در هر دو باند، برجسته ترین وجه این واکنش ها بوده است که البته هر کدام به بیانی و در خلال جنگ و جدالهای باندی آنرا ابراز کرده اند. گزارشی را در این مورد ببینیم: […]

بیشتر بخوانید

کشمکش و سهم خواهی در کابینه جدید روحانی، همه باندها و جناحهای خودی و غیر خودی روحانی را به صحنه کشانده است. و هرکدام با اهرمهای فشار خاص خودشان سهم کرسی در کابینه می خواهند. باند خامنه ای با دستگیری برادرش و طرح تقلب در مدرک تحصیلی خود روحانی اهرمهای فشار را سفت کردند و […]

بیشتر بخوانید

 دولت کویت دفتر رایزنی فرهنگی رژیم در این کشور را بست. تعداد دیپلماتهای رژیم در این کشور را هم کاهش داد و به سفیر رژیم در کویت هم دستور داد که ظرف ۴۸ ساعت خاک کویت را ترک کند این اتفاق بعد از آن روی داد که اعضای یک گروه ۱۴ نفره تروریستی که به […]

بیشتر بخوانید

 جنگ و کشمکشی که بر سر ترکیب کابینه دوره آینده روحانی بین باند روحانی و خامنه ای، از فردای بیرون آمدن روحانی از صندوق نمایش انتخابات شروع شده و هم‌چنان جریان دارد و دیروز روحانی گوشه‌یی از آن را در صحبتی که در جلسه هیأت دولت داشت، برملا کرد. این کشمکش از یک سو با […]

بیشتر بخوانید

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران- ۲۷ تیر ۱۳۹۶ تعداد مشاهده: 1

بیشتر بخوانید

از مدتی قبل دو خبر موازی هم مطرح بود یکی تمدید موقت تعلیق تحریمهای رژیم توسط دولت آمریکا و افزایش تحریمهای جدید. واکنشهای وحشت آلود از هردو باند حاکم حول تحریمهای جدید از مدتها قبل شروع شده بود. الان که تحریمهای جدید نزدیک به قطعی شدن هست این فریادها بیشتر بلند شده است . باند […]

بیشتر بخوانید

زخم التیام ناپذیر برجام در مناسبات دو باند حاکم ، دوباره فعال شده و باندهای متخاصم با مهمات برجام همدیگر را زیر ضربات و حملات خودشان گرفتند، گزیده‌ای از آخرین خبرهای مربوط به این جریان ظریف ۲۵ تیر: ترامپ نه فقط روح برجام بلکه متن برجام را نقض کرده به نظر من […]

بیشتر بخوانید

،در امتداد جنگ قدرت پایان ناپذیر و تشدید شونده خامنه‌ای و روحانی، دیروز شاهد رویداد مهم و تعیین کننده  دستگیری و زندانی کردن حسین فریدون برادر حسن روحانی به جرم فساد مالی بودیم؛ خبری که طی دیروز و امروز به تیترهای اول عموم رسانه ها و روزنامه های حکومتی تبدیل شد و در محافل و […]

بیشتر بخوانید

سیمای آزادی – تلویزیون ملی ایران تعداد مشاهده: 32

بیشتر بخوانید

دیروز نمایشهای جمعه در سراسر کشور، کلکسیونی بود از انواع خطراتی که رژیم را از هر طرف فرا گرفته و ابراز وحشت گماشته‌های خامنه‌ای که هر کدام به یک خطر توجه کرده و از وحشت زوزه می‌کشیدند؛ گزیده‌یی از خبرهای مربوطه از نظرتان میگذرد. آخوند کرمانی در نمایش جمعه ۲۳ تیر موضوع مهم است ارتباط […]

بیشتر بخوانید