شقه و شکاف درونی رژیم بعد از انتخابات کم شده یا بیشتر‌؟ برخی براین باور بودند که نظام ولایت بر تمام جار وجنجالهای قبل از انتخاباتش فائق آمده و به همان حالتی که قبل از انتخابات بود باز می گردد. به این معنی که شکافی که بخاطر نمایش انتخابات نظام عمق پیدا کرده بود […]

بیشتر بخوانید

 جنگ و کشمکشی که بر سر ترکیب کابینه دوره آینده روحانی بین باند روحانی و خامنه ای، از فردای بیرون آمدن روحانی از صندوق نمایش انتخابات شروع شده و هم‌چنان جریان دارد و دیروز روحانی گوشه‌یی از آن را در صحبتی که در جلسه هیأت دولت داشت، برملا کرد. این کشمکش از یک سو با […]

بیشتر بخوانید

جنگ بر سر کابینه تعداد مشاهده: 6

بیشتر بخوانید