بهشت من نوشته‌ای از یک مجاهد مجروح اشرفی         در۱۹فروردین۹۰   احمد ناظم زمرّدی  همه‌جا سپید سپید بود، پس از قطع شدن آن صفیر تیز و ممتد در سرم، دیگر جز صدای نسیمی که بیشتر آن را با حس لامسه حس می کردم، چیزی به گوشم نمیرسید. احساس بیوزنی داشتم، تو گویی به خوابی عمیق […]

بیشتر بخوانید

دوران زندان و آشنایی با مجاهدین عباس مدرسی فر در  سال ۱۳۴۳ به خاطر فعالیتهای سیاسی دستگیر و به حبس ابد محکوم شد او در زندان با مجاهدین که تنها سازمان مسلمان مبارز بودند آشنا شده و تیرماه ۱۳۵۱گم شده خود را پیدا می کند. به گفته او مبارزه که یک علم است را مجاهدین […]

بیشتر بخوانید

پایان رفرمیسم : عباس مدرسی فر زندانی سیاسی زمان شاه از سالهای قبل از پیوستنش به صفوف مجاهدین می گوید.  او شرایطی سیاسی را که دیگر هیچگونه مبارزه مسالمت آمیز با دیکتاتوری شاه میسر نبود را یادآوری می‌کند و می گوید: اصلاحات شاه در سال ۴۲ که نام «انقلاب سفید» را بر آن گذاشته بود، […]

بیشتر بخوانید

 مشاهدات عباس مدرسی‌فر از کودتای ۲۸ مرداد و فضای سیاسی ایران به دنبال کودتا  عباس مدرسی فر از مبارزین پرسابقه و از زندانیان سیاسی زمان شاه است. وی برای تشریح علت پیوستنش به مجاهدین در زمان شاه به گذشته های دورتر بر می‌گردد و شرایط پس از  کودتای ۲۸مرداد را که به‌‌عنوان یک نوجوان ذر […]

بیشتر بخوانید