از دولت ایران بیزارم دولت خبیث و بیر حمی است اما هیچکس به انها انتقاد نمیکند این به خاطر نفت است .این نه از سخنان یک سیاستمدار بلکه حرفهای نویسنده ای آرمان گراکه ظلم و نا برابری را هیچ کجای جهان بر نمی تابد ُروز پنجشنبه 11 اکتبر 2007 آکادمی علوم سوئد اعلام کرد که […]

بیشتر بخوانید

حضور ده ها هزار زن در گرد همایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس نمودی از امید زنان ایران به آینده ای رها از ستم ، و ستم مضاعف آخوندها ی  حاکم بر میهنمان است حضور هیئتهای متعد د شخصیتهای سیاسی زن در این گرد همایی جلوه ای  دیگر از همین امید از نگاه شخصیتهای زن […]

بیشتر بخوانید

ای آزادی ترا دوست داریم به تو نیاز مند یم و به تو عشق می ورزیم زیرا بی تو زندگی مادون انسانی است ای آزادی من و ما از ستم بیزاریم پس بخاطر آزادی باید خطر کرد و بخاطر آزادی کفش و کلاه رزم به تن کرد روز شنبه 24 تیر مریم میزاخانی ریاضی دان […]

بیشتر بخوانید

اخباری از: کاهش نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران تصاویری از مخروبه یی تحت عنوان «مدرسه» در یکی از روستاهای سیستان و بلوچستان زنان خانه دار بیشترین مخاطبان فضای مجازی و افزایش آگاهی و خشم این زنان علیه رژیم زن‌ستیز آخوندی تعداد مشاهده: 16

بیشتر بخوانید

گزارشی از وضعیت زنان زندانی در ایران – زنان نیروی تغییر ۱۹تیر ۱۳۶۹ در گزارش  برنامه زنان نیروی تغییر از وضعیت زنان زندانی در ایران آمده است: در حالی که آقازاده ها پاسداران و سران حکومت صدها و هزاران میلیارد تومان می دزدند زنان را برای ناتوانی در پراخت چند میلیون تومان  قرض سالها و […]

بیشتر بخوانید

زنان نیروی تغییر ۱۹تیر ۱۳۹۶ لیلا ارفعی مجاهد پرشور و جسوری بود که در بخش دانش‌آموزی مجاهدین فعالیت می کرد. لیلا در مهرماه ۱۳۶۱ در هفدمین بهار عمرش به جرم هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران به دست دژخیمان به جوخه‌های تیرباران سپرده شد. یکی از همرزمانش می‌گوید: او دانش آموز دبیرستان انوشیروان دادگر […]

بیشتر بخوانید