روز سه شنبه 5 اردیبهشت غارت شدگان خشمگین در بهشهر به شعبه مؤسسه غارتگر کاسپین تهاجم کرده و آن را به آتش کشیدند. این مؤسسه با داشتن ۲ میلیون سپرده‌گذار در اقصی نقاط کشور، ۶ ماه است به دستور بانک مرکزی رژیم، سرمایه مردم را بلوکه کرده و پاسخگوي انها نيست تعداد مشاهده: 23

بیشتر بخوانید