امروز ميخواهيم راجع به نوجواني حرف بزنيم كه به خاطر دردي كه خودش تجربه كرده بود تصميم گرفت كه در دنياي اطرافش تغيير ايجاد كند. ميخواست كاري كنه كه بقيه مشكلاتي مشابه آنرا دارند تجربه نكنند. او میگوید من  5 سالم بود كه براي اولين بار عينك زدم. تازه به دبيرستان رفته بودم که عينكم […]

بیشتر بخوانید