* */ کودکان کار | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag کودکان کار

معصومیت پرپر شده، قسمت اول – وضعیت کودکان – برگرفته از فردای ما

45 0

معصومیت پرپر شده، قسمت اول – وضعیت کودکان – برگرفته از فردای ما

45 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۴ فروردین ۱۳۹۶

فردای ما « قدرت نمایی یا طبل توخالی » برگرفته از برنامه جوانان

120 0

فردای ما « قدرت نمایی یا طبل توخالی » برگرفته از برنامه جوانان

120 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۲ اسفند ۱۳۹۵

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – بیستم بهمن

138 0

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – بیستم بهمن

138 0

خلاصه موضوعات روز : مواضع اخیر دولت ترامپ علیه رژیم ایران – کودکان کار، کودکانی که کودکی را تجربه نکرده اند – اخبار زندانهای ایران و مقاومت زندانیان سیاسی – گزارشی از جنایتهای رژیم اسد در زندان صیدنایا – خودروهای خودر...

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه

117 0

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه

117 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۸ بهمن ۱۳۹۵Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo