* */ کودکان | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag کودکان

ترامپ: حمله شیمیایی فراتر از یک خط قرمز است

61 0

ترامپ: حمله شیمیایی فراتر از یک خط قرمز است

61 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۷ فروردین ۱۳۹۶

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه

0 0

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه

0 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۷ فروردین ۱۳۹۶

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه

0 0

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه

0 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۶ فروردین ۱۳۹۶

یونیسف: هشدار نسبت به قحطی در ۴ کشور

89 0

یونیسف: هشدار نسبت به قحطی در ۴ کشور

89 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۴ اسفند ۱۳۹۵

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه

101 0

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه

101 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۵ بهمن ۱۳۹۵

یونیسف، هشدار نسبت به وضعیت وخیم کودکان در شرق سوریه

107 0

یونیسف، هشدار نسبت به وضعیت وخیم کودکان در شرق سوریه

107 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۰ بهمن ۱۳۹۵

مستند حلب در زیر آتش، قسمت سوم

89 0

مستند حلب در زیر آتش، قسمت سوم

89 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۷ دی ۱۳۹۵

کمیته حقوق کودکان سازمان ملل : محکومیت اعدام نوجوانان توسط رژیم آخوندی

383 0

کمیته حقوق کودکان سازمان ملل : محکومیت اعدام نوجوانان توسط رژیم آخوندی

383 0

کلیپ خبری - تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۱۶ بهمن ۱۳۹۴Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo