* */ کنگره ایالات متحده | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag کنگره ایالات متحده

پرفسور ریموند تنتر

524 0

پرفسور ریموند تنتر

524 0

کنگره ایالات متحده:‌کنفرانس در مجلس نمایندگان با حضور اعضای ارشد هر دو حزب جمهوری خواه و دمکرات « دولت جدید آمریکا و گزینه های سیاست ایران» ۵بهمن۹۵ – ۲۴ ژانویه ۲۰۱۷ - فراخوان به حسابرسی از رژیم آخوندی به خاطر موج اعدا...

برد شرمن – از اعضای برجسته دمکرات در کمیته خارجی

441 0

برد شرمن – از اعضای برجسته دمکرات در کمیته خارجی

441 0

کنگره ایالات متحده:‌کنفرانس در مجلس نمایندگان با حضور اعضای ارشد هر دو حزب جمهوری خواه و دمکرات « دولت جدید آمریکا و گزینه های سیاست ایران» ۵بهمن۹۵ – ۲۴ ژانویه ۲۰۱۷ - فراخوان به حسابرسی از رژیم آخوندی به خاطر موج اعدا...

کنفرانس در کنگره آمریکا، قسمت پایانی

154 0

کنفرانس در کنگره آمریکا، قسمت پایانی

154 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۹ بهمن ۱۳۹۵

پائولو کازاکا

453 0

پائولو کازاکا

453 0

کنگره ایالات متحده:‌کنفرانس در مجلس نمایندگان با حضور اعضای ارشد هر دو حزب جمهوری خواه و دمکرات « دولت جدید آمریکا و گزینه های سیاست ایران» ۵بهمن۹۵ – ۲۴ ژانویه ۲۰۱۷ - فراخوان به حسابرسی از رژیم آخوندی به خاطر موج اعدا...

شیلا جکسون لی – عضو ارشد کمیته های امنیت داخلی و قضایی

481 0

شیلا جکسون لی – عضو ارشد کمیته های امنیت داخلی و قضایی

481 0

کنگره ایالات متحده:‌کنفرانس در مجلس نمایندگان با حضور اعضای ارشد هر دو حزب جمهوری خواه و دمکرات « دولت جدید آمریکا و گزینه های سیاست ایران» ۵بهمن۹۵ – ۲۴ ژانویه ۲۰۱۷ - فراخوان به حسابرسی از رژیم آخوندی به خاطر موج اعدا...

سی ان اس نیوز: فراخوان قانونگذاران به استمرار تحریم ها علیه رژیم ایران

173 0

سی ان اس نیوز: فراخوان قانونگذاران به استمرار تحریم ها علیه رژیم ایران

173 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۸ بهمن ۱۳۹۵

کنفرانس در کنگره آمریکا، قسمت دوم

256 0

کنفرانس در کنگره آمریکا، قسمت دوم

256 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۸ بهمن ۱۳۹۵

پال گوسار – عضو کمیته نظارت بر امور دولت در کنگره

355 0

پال گوسار – عضو کمیته نظارت بر امور دولت در کنگره

355 0

کنگره ایالات متحده:‌کنفرانس در مجلس نمایندگان با حضور اعضای ارشد هر دو حزب جمهوری خواه و دمکرات « دولت جدید آمریکا و گزینه های سیاست ایران» ۵بهمن۹۵ – ۲۴ ژانویه ۲۰۱۷ - فراخوان به حسابرسی از رژیم آخوندی به خاطر موج اعدا...

قاضی تد پو – رئیس زیر کمیته تروریسم، منع تکثیر و تجارت

306 0

قاضی تد پو – رئیس زیر کمیته تروریسم، منع تکثیر و تجارت

306 0

کنگره ایالات متحده:‌کنفرانس در مجلس نمایندگان با حضور اعضای ارشد هر دو حزب جمهوری خواه و دمکرات « دولت جدید آمریکا و گزینه های سیاست ایران» ۵بهمن۹۵ – ۲۴ ژانویه ۲۰۱۷ - فراخوان به حسابرسی از رژیم آخوندی به خاطر موج اعدا...

دینا روهراباکر – رئیس زیر کمیته اروپا و تهدیدات بالقوه

339 0

دینا روهراباکر – رئیس زیر کمیته اروپا و تهدیدات بالقوه

339 0

کنگره ایالات متحده:‌کنفرانس در مجلس نمایندگان با حضور اعضای ارشد هر دو حزب جمهوری خواه و دمکرات « دولت جدید آمریکا و گزینه های سیاست ایران» ۵بهمن۹۵ – ۲۴ ژانویه ۲۰۱۷ - فراخوان به حسابرسی از رژیم آخوندی به خاطر موج اعدا...

 


Social Media Icons Powered by Acurax Web Design Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo