* */ کنفرانس | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag کنفرانس

کمیسیون اروپا: یک سوم پناهندگان زیر ۱۸ سال سن دارند

40 0

کمیسیون اروپا: یک سوم پناهندگان زیر ۱۸ سال سن دارند

40 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۲۱ اردیبهشت  ۱۳۹۶

کنفرانس مقدماتی بازبینی ان پی تی

28 0

کنفرانس مقدماتی بازبینی ان پی تی

28 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۲۱ اردیبهشت  ۱۳۹۶

کنفرانس پیرامون نمایش انتخابات رژیم با شرکت جولیو ترتزی

58 0

کنفرانس پیرامون نمایش انتخابات رژیم با شرکت جولیو ترتزی

58 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  16 اردیبهشت  ۱۳۹۶

سنای آمریکا: کنفرانس پیرامون مداخلات تروریستی سپاه پاسداران

59 0

سنای آمریکا: کنفرانس پیرامون مداخلات تروریستی سپاه پاسداران

59 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۹ فروردین ۱۳۹۶

ژنو- ملل متحد: کنفرانس قتل عام ۶۷

101 0

ژنو- ملل متحد: کنفرانس قتل عام ۶۷

101 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۶ فروردین ۱۳۹۶

شکست تشبثات رژیم برای جلوگیری از برگزاری جشن ملی چهار شنبه سوری

16 0

شکست تشبثات رژیم برای جلوگیری از برگزاری جشن ملی چهار شنبه سوری

16 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۲ اسفند ۱۳۹۵

بلژیک: کنفرانس ۸ مارس روز جهانی زن

18 0

بلژیک: کنفرانس ۸ مارس روز جهانی زن

18 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۲ اسفند ۱۳۹۵

کنفرانس بین المللی در آلبانی «زنان در رهبری سیاسی » با حضور مریم رجوی به مناسبت روز جهانی زن، قسمت دوم

17 0

کنفرانس بین المللی در آلبانی «زنان در رهبری سیاسی » با حضور مریم رجوی به مناسبت روز جهانی زن، قسمت دوم

17 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۸ اسفند ۱۳۹۵

رومانی: کنفرانس در آستانه ۸ مارس، روز جهانی زن

200 0

رومانی: کنفرانس در آستانه ۸ مارس، روز جهانی زن

200 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۴ اسفند ۱۳۹۵

کنفرانس در کنگره آمریکا، دولت جدید آمریکا و گزینه های سیاست ایران، قسمت اول

171 0

کنفرانس در کنگره آمریکا، دولت جدید آمریکا و گزینه های سیاست ایران، قسمت اول

171 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۷ بهمن ۱۳۹۵

 


Social Media Icons Powered by Acurax Web Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo