* */ کاهش قدرت خرید | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag کاهش قدرت خرید

بحران گرانی و کاهش قدرت خرید مردم در حاکمیت رژیم آخوندی

108 0

بحران گرانی و کاهش قدرت خرید مردم در حاکمیت رژیم آخوندی

108 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۹ اسفند ۱۳۹۵

دست و پنجه نرم کردن مردم با کمترین قدرت خرید در طول حیات خود

157 0

دست و پنجه نرم کردن مردم با کمترین قدرت خرید در طول حیات خود

157 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۰ دی ۱۳۹۵Social Media Icons Powered by Acurax Website Designing Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo