* */ کارگران | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag کارگران

حرکت اعتراضی کارگران خشمگین معدن زغال سنگ البرز مرکزی

51 0

حرکت اعتراضی کارگران خشمگین معدن زغال سنگ البرز مرکزی

51 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۹ اسفند ۱۳۹۵...

حرکتهای اعتراضی علیه ستم و چپاول رژیم آخوندی

36 0

حرکتهای اعتراضی علیه ستم و چپاول رژیم آخوندی

36 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۸ اسفند ۱۳۹۵...

حرکتهای اعتراضی علیه ستم و چپاول رژیم آخوندی

84 0

حرکتهای اعتراضی علیه ستم و چپاول رژیم آخوندی

84 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۱ اسفند ۱۳۹۵...

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – بیستم اسفند

109 0

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – بیستم اسفند

109 0

خلاصه موضوعات روز: تجمعات فراگیر فرهنگیان در بیش از ۲۳ شهر کشور – شکاف طبقاتی نجومی در ایران – بررسی اسکله های سپاه پاسداران – ابتکارات جوانان سوری در شکستن محاصره - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران...

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – هجدهم اسفند

115 0

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – هجدهم اسفند

115 0

خلاصه موضوعات روز: ترس و وحشت رژیم از جشن ملی چهارشنبه سوری - رشته های صنعت نساجی در ایران پنبه می شود – حقوق های نجومی مدیران و حداقل دستمزد کارگران – زندگی سنگری اهالی غوطه شرقی دمشق - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران...

تجمعات اعتراضی علیه رژیم آخوندی

78 0

تجمعات اعتراضی علیه رژیم آخوندی

78 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۸ اسفند ۱۳۹۵...

تجمعات اعتراضی کارگران علیه رژیم آخوندی

101 0

تجمعات اعتراضی کارگران علیه رژیم آخوندی

101 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۷ اسفند ۱۳۹۵...

حرکتهای اعتراضی علیه سرکوب و چپاول رژیم آخوندی

79 0

حرکتهای اعتراضی علیه سرکوب و چپاول رژیم آخوندی

79 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۴ اسفند ۱۳۹۵...

حرکت های اعتراضی علیه رژیم آخوندی

114 0

حرکت های اعتراضی علیه رژیم آخوندی

114 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۳ اسفند ۱۳۹۵...

مدیران باز هم ثروتمند تر و کارگران محرومتر می شوند – برگرفته از ۳۶۰درجه

97 0

مدیران باز هم ثروتمند تر و کارگران محرومتر می شوند – برگرفته از ۳۶۰درجه

97 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۲ اسفند ۱۳۹۵...

 


Social Media Icons Powered by Acurax Web Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo