* */ کارگران | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag کارگران

حرکتهای اعتراضی مردم علیه رژیم

54 0

حرکتهای اعتراضی مردم علیه رژیم

54 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۵ فروردین ۱۳۹۶

تجمع اعتراضی دانشجویان نوشیروانی

1 0

تجمع اعتراضی دانشجویان نوشیروانی

1 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۳ فروردین ۱۳۹۶

تجمعات اعتراضی علیه ستم و چپاول رژیم آخوندی

54 0

تجمعات اعتراضی علیه ستم و چپاول رژیم آخوندی

54 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۰ فروردین ۱۳۹۶

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – دوازدهم فروردین

114 0

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – دوازدهم فروردین

114 0

خلاصه موضوعات روز: جمعبندی وقایع سیاسی در هفته یی که گذشت – سوریه: خنثی سازی مین در محله های شهر الباب - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران

حرکتهای اعتراضی علیه رژیم

135 0

حرکتهای اعتراضی علیه رژیم

135 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۹ فروردین ۱۳۹۶

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – هشتم فروردین

0 0

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – هشتم فروردین

0 0

خلاصه موضوعات روز: نگاهی به اعتراضات در سال ۹۵ – چالشهای پیش روی رژیم در انتخابات آینده – پیشروی رزمندگان در جبهه حما - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران

مهمترین تحولات ایران « گامهای جهانی ومنطقه یی در راستای انزوای رژیم  » در ۳۶۰ درجه

137 0

مهمترین تحولات ایران « گامهای جهانی ومنطقه یی در راستای انزوای رژیم » در ۳۶۰ درجه

137 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۸ فروردین ۱۳۹۶

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – هفتم فروردین

123 0

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – هفتم فروردین

123 0

خلاصه موضوعات روز: نگاهی به اعتراضات در سال ۹۵ – اعدام محور سرکوب در نظام آخوندی - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران

بحران نمایش انتخاباتی رژیم

0 0

بحران نمایش انتخاباتی رژیم

0 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۶ فروردین ۱۳۹۶

حرکت اعتراضی کارگران خشمگین معدن زغال سنگ البرز مرکزی

102 0

حرکت اعتراضی کارگران خشمگین معدن زغال سنگ البرز مرکزی

102 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۹ اسفند ۱۳۹۵

 


Social Media Icons Powered by Acurax Web Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo