* */ پخش پارازیت | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag پخش پارازیت

شکنجه سفید در زندان گوهردشت کرج

130 0

شکنجه سفید در زندان گوهردشت کرج

130 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۲ اسفند ۱۳۹۵

تظاهرات مردم شیراز علیه پخش پارازیت توسط سپاه پاسداران ولایت فقیه

337 0

تظاهرات مردم شیراز علیه پخش پارازیت توسط سپاه پاسداران ولایت فقیه

337 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳۰ دی ۱۳۹۵

فردای ما « پخش پارازیت در وحشت از آگاهی و قیام » – برگرفته از برنامه جوانان

169 0

فردای ما « پخش پارازیت در وحشت از آگاهی و قیام » – برگرفته از برنامه جوانان

169 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۹ دی ۱۳۹۵

اعتراف رسانه ها و اعضای مجلس آخوندی به افزایش شدید پخش پارازیت در شیراز

348 0

اعتراف رسانه ها و اعضای مجلس آخوندی به افزایش شدید پخش پارازیت در شیراز

348 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۱ دی ۱۳۹۵

شیراز: تجمع اعتراضی علیه تشدید پخش پارازیت

177 0

شیراز: تجمع اعتراضی علیه تشدید پخش پارازیت

177 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۱ دی ۱۳۹۵Social Media Icons Powered by Acurax Website Redesign Experts
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo