* */ پخش پارازیت | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag پخش پارازیت

شکنجه سفید در زندان گوهردشت کرج

81 0

شکنجه سفید در زندان گوهردشت کرج

81 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۲ اسفند ۱۳۹۵...

تظاهرات مردم شیراز علیه پخش پارازیت توسط سپاه پاسداران ولایت فقیه

263 0

تظاهرات مردم شیراز علیه پخش پارازیت توسط سپاه پاسداران ولایت فقیه

263 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳۰ دی ۱۳۹۵...

فردای ما « پخش پارازیت در وحشت از آگاهی و قیام » – برگرفته از برنامه جوانان

123 0

فردای ما « پخش پارازیت در وحشت از آگاهی و قیام » – برگرفته از برنامه جوانان

123 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۹ دی ۱۳۹۵...

اعتراف رسانه ها و اعضای مجلس آخوندی به افزایش شدید پخش پارازیت در شیراز

283 0

اعتراف رسانه ها و اعضای مجلس آخوندی به افزایش شدید پخش پارازیت در شیراز

283 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۱ دی ۱۳۹۵...

شیراز: تجمع اعتراضی علیه تشدید پخش پارازیت

122 0

شیراز: تجمع اعتراضی علیه تشدید پخش پارازیت

122 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۱ دی ۱۳۹۵...Social Media Icons Powered by Acurax Website Redesign Experts
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo