* */ ولایت فقیه | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag ولایت فقیه

زیر ضرب بردن روحانی در سال جدید

51 0

زیر ضرب بردن روحانی در سال جدید

51 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱ فروردین ۱۳۹۶...

اشاره خامنه ای به بحران نظام ولایت فقیه بر سر نمایش انتخابات

42 0

اشاره خامنه ای به بحران نظام ولایت فقیه بر سر نمایش انتخابات

42 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱ فروردین ۱۳۹۶...

ولی فقیه ارتجاع بار دیگر طینت زن ستیزانه رژیم ولایت فقیه را نمایش گذاشت

51 0

ولی فقیه ارتجاع بار دیگر طینت زن ستیزانه رژیم ولایت فقیه را نمایش گذاشت

51 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۹ اسفند ۱۳۹۵...

طنز آقای موشکاف – نمایش انتخابات و گرگ دعوای باندهای نظام

109 0

طنز آقای موشکاف – نمایش انتخابات و گرگ دعوای باندهای نظام

109 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۹ اسفند ۱۳۹۵...

طنز آقای موشکاف – نمایش انتخابات و قشون کشی اوباش نظام

100 0

طنز آقای موشکاف – نمایش انتخابات و قشون کشی اوباش نظام

100 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۸ اسفند ۱۳۹۵...

چالشها – « نمایش انتخابات رژیم » – تفسیر تحولات سیاسی ایران

138 0

چالشها – « نمایش انتخابات رژیم » – تفسیر تحولات سیاسی ایران

138 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۷ اسفند ۱۳۹۵...

گزارشی از وحشت دیکتاتوری ضد ایرانی ولایت فقیه از جشن ملی چهارشنبه سوری

55 0

گزارشی از وحشت دیکتاتوری ضد ایرانی ولایت فقیه از جشن ملی چهارشنبه سوری

55 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۱ اسفند ۱۳۹۵...

طنز آقای موشکاف – تنور داغ نمایش انتخابات

117 0

طنز آقای موشکاف – تنور داغ نمایش انتخابات

117 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۱ اسفند ۱۳۹۵...

پیام محمد (ص) در پرتو آیات قرآن، گفتار بیست و هفتم – استاد جلال گنجه ای

108 0

پیام محمد (ص) در پرتو آیات قرآن، گفتار بیست و هفتم – استاد جلال گنجه ای

108 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۰ اسفند ۱۳۹۵...

پیام محمد (ص) در پرتو آیات قرآن، گفتار بیست و ششم – استاد جلال گنجه ای

81 0

پیام محمد (ص) در پرتو آیات قرآن، گفتار بیست و ششم – استاد جلال گنجه ای

81 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۷ اسفند ۱۳۹۵...

 


Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo