* */ ولایت فقیه | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag ولایت فقیه

بی پرده « جدای دین از سیاست » برگرفته از فردای ما

132 0

بی پرده « جدای دین از سیاست » برگرفته از فردای ما

132 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۲۷ اردیبهشت  ۱۳۹۶

بی پرده « موجودی به نام ولایت فقیه چگونه بر این میهن حاکم شد» برگرفته از فردای ما

134 0

بی پرده « موجودی به نام ولایت فقیه چگونه بر این میهن حاکم شد» برگرفته از فردای ما

134 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۲۰ اردیبهشت  ۱۳۹۶

سر و ته یه کرباسن « پاسدار محمود احمدی نژاد » آشنایی با مهره های ولایت فقیه

29 0

سر و ته یه کرباسن « پاسدار محمود احمدی نژاد » آشنایی با مهره های ولایت فقیه

29 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

طنز آقای موشکاف – انعکاس صدای موشکهایی که به اسد خورد

157 0

طنز آقای موشکاف – انعکاس صدای موشکهایی که به اسد خورد

157 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۵ فروردین ۱۳۹۶

سر و ته یه کرباسن « آخوند شیاد روحانی – بخش اول » آشنایی با مهره های ولایت فقیه

135 0

سر و ته یه کرباسن « آخوند شیاد روحانی – بخش اول » آشنایی با مهره های ولایت فقیه

135 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۵ فروردین ۱۳۹۶

رژیم ضد بشری ولایت فقیه یک زندانی دیگر را اعدام کرد

76 0

رژیم ضد بشری ولایت فقیه یک زندانی دیگر را اعدام کرد

76 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۲ فروردین ۱۳۹۶

پیام محمد (ص) در پرتو آیات قرآن، گفتار بیست و نهم – استاد جلال گنجه ای

92 0

پیام محمد (ص) در پرتو آیات قرآن، گفتار بیست و نهم – استاد جلال گنجه ای

92 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۸ فروردین ۱۳۹۶

پیام محمد (ص) در پرتو آیات قرآن، گفتار بیست و هشتم – استاد جلال گنجه ای

131 0

پیام محمد (ص) در پرتو آیات قرآن، گفتار بیست و هشتم – استاد جلال گنجه ای

131 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۵ فروردین ۱۳۹۶

زیر ضرب بردن روحانی در سال جدید

92 0

زیر ضرب بردن روحانی در سال جدید

92 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱ فروردین ۱۳۹۶

اشاره خامنه ای به بحران نظام ولایت فقیه بر سر نمایش انتخابات

12 0

اشاره خامنه ای به بحران نظام ولایت فقیه بر سر نمایش انتخابات

12 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱ فروردین ۱۳۹۶

 


Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo