* */ وادی بردی | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag وادی بردی

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه

111 0

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه

111 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۷ بهمن ۱۳۹۵

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه

97 0

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه

97 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۵ بهمن ۱۳۹۵

بسوی حامدیه – گزارشی از سوریه

182 0

بسوی حامدیه – گزارشی از سوریه

182 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۴ بهمن ۱۳۹۵

جهان در هفته ای که گذشت

242 0

جهان در هفته ای که گذشت

242 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۴ بهمن ۱۳۹۵

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه

152 0

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه

152 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۴ بهمن ۱۳۹۵

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه

96 0

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه

96 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳ بهمن ۱۳۹۵

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – دوم بهمن

204 0

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – دوم بهمن

204 0

خلاصه موضوعات امروز : تحلیل سیاسی هفته – سوریه، انقلاب برای سرنگونی اسد ادامه دارد – مردم در برابر حوادث بی دفاع هستند - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه

122 0

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه

122 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳۰ دی ۱۳۹۵

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – بیست و هشتم دی

248 0

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – بیست و هشتم دی

248 0

خلاصه موضوعات امروز : گورخوابی، پدیده‌یی که سالها در حکومت آخوندی وجود داشته – افزایش میزان نقدینگی و فشار آن برجامعه – معضل بیکاری در حکومت آخوندی - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران

در هم شکستن تهاجم حزب الشیطان توسط رزمندگان سوری

144 0

در هم شکستن تهاجم حزب الشیطان توسط رزمندگان سوری

144 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۸ دی ۱۳۹۵

 


Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo