* */ نمایش انتخابات | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag نمایش انتخابات

فردای ما « حاشیه های داغ نمایش انتخابات » برگرفته از برنامه جوانان

71 0

فردای ما « حاشیه های داغ نمایش انتخابات » برگرفته از برنامه جوانان

71 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۱ خرداد  ۱۳۹۶

مانورهای پر فضیحت شیخ شیاد در نخستین کنفرانس مطبوعاتی  پس از نمایش انتخابات

71 0

مانورهای پر فضیحت شیخ شیاد در نخستین کنفرانس مطبوعاتی پس از نمایش انتخابات

71 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۱ خرداد  ۱۳۹۶

طنز آقای موشکاف – بالا گرفتن سگ دعوا بعد از نمایش انتخابات

32 0

طنز آقای موشکاف – بالا گرفتن سگ دعوا بعد از نمایش انتخابات

32 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۱ خرداد  ۱۳۹۶

فردای ما « فرصت اعتراض» برگرفته از برنامه جوانان

9 0

فردای ما « فرصت اعتراض» برگرفته از برنامه جوانان

9 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران -۳۱ اردیبهشت  ۱۳۹۶

طنز آقای موشکاف – روحانی شیاد و بازار مجیز گویی خامنه ای

25 0

طنز آقای موشکاف – روحانی شیاد و بازار مجیز گویی خامنه ای

25 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران -۳۱ اردیبهشت  ۱۳۹۶

ابراز وحشت آخوند کرمانی از پیامدهای بحران اننتخابات

75 0

ابراز وحشت آخوند کرمانی از پیامدهای بحران اننتخابات

75 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۲۹ اردیبهشت  ۱۳۹۶

گزارش آسوشیتدپرس و تایم از نمایش انتخابات رژیم

56 0

گزارش آسوشیتدپرس و تایم از نمایش انتخابات رژیم

56 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۲۹ اردیبهشت  ۱۳۹۶

سرمقاله واشینگتن پست: بیهودگی انتخابات در حاکمیت آخوندها

64 0

سرمقاله واشینگتن پست: بیهودگی انتخابات در حاکمیت آخوندها

64 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۲۹ اردیبهشت  ۱۳۹۶

کسادی نمایش انتخابات، تقلا برای تقلب و رقم سازی

39 0

کسادی نمایش انتخابات، تقلا برای تقلب و رقم سازی

39 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۲۹ اردیبهشت  ۱۳۹۶

خودسوزی اعتراضی یک هموطن در بانکوک

44 0

خودسوزی اعتراضی یک هموطن در بانکوک

44 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۲۹ اردیبهشت  ۱۳۹۶

 


Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo