* */ نقض حقوق بشر | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag نقض حقوق بشر

اجلاس شورای حقوق بشر، محکومیت نقض حقوق بشر توسط رژیم

8 0

اجلاس شورای حقوق بشر، محکومیت نقض حقوق بشر توسط رژیم

8 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۶ اسفند ۱۳۹۵

گزارش نقض حقوق بشر در حاکمیت آخوندی در اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد

77 0

گزارش نقض حقوق بشر در حاکمیت آخوندی در اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد

77 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۴ اسفند ۱۳۹۵

مهمترین تحولات ایران « این همه نگرانی از گزارش نقض حقوق بشر، چرا؟ » در ۳۶۰ درجه

181 0

مهمترین تحولات ایران « این همه نگرانی از گزارش نقض حقوق بشر، چرا؟ » در ۳۶۰ درجه

181 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۵ اسفند ۱۳۹۵

آمریکا: محکومیت نقض حقوق بشر توسط رژیم

83 0

آمریکا: محکومیت نقض حقوق بشر توسط رژیم

83 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۴ اسفند ۱۳۹۵

واکنش عباس عراقچی به قطعنامه ارائه شده برای محکومیت نقض حقوق بشر

100 0

واکنش عباس عراقچی به قطعنامه ارائه شده برای محکومیت نقض حقوق بشر

100 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۱ اسفند ۱۳۹۵

مخاصمات باندی بر سر ارائه قطعنامه نقض حقوق بشر از سوی سوئد

290 0

مخاصمات باندی بر سر ارائه قطعنامه نقض حقوق بشر از سوی سوئد

290 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱ اسفند ۱۳۹۵

دولت سوئد، ارائه قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در ایران

253 0

دولت سوئد، ارائه قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در ایران

253 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳۰ بهمن ۱۳۹۵

توافق اتمی با رژیم ایران به موضوع نقض حقوق بشر نزدیک نشده

119 0

توافق اتمی با رژیم ایران به موضوع نقض حقوق بشر نزدیک نشده

119 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳۰ بهمن ۱۳۹۵

پرفسور ریموند تنتر

524 0

پرفسور ریموند تنتر

524 0

کنگره ایالات متحده:‌کنفرانس در مجلس نمایندگان با حضور اعضای ارشد هر دو حزب جمهوری خواه و دمکرات « دولت جدید آمریکا و گزینه های سیاست ایران» ۵بهمن۹۵ – ۲۴ ژانویه ۲۰۱۷ - فراخوان به حسابرسی از رژیم آخوندی به خاطر موج اعدا...

برد شرمن – از اعضای برجسته دمکرات در کمیته خارجی

441 0

برد شرمن – از اعضای برجسته دمکرات در کمیته خارجی

441 0

کنگره ایالات متحده:‌کنفرانس در مجلس نمایندگان با حضور اعضای ارشد هر دو حزب جمهوری خواه و دمکرات « دولت جدید آمریکا و گزینه های سیاست ایران» ۵بهمن۹۵ – ۲۴ ژانویه ۲۰۱۷ - فراخوان به حسابرسی از رژیم آخوندی به خاطر موج اعدا...

 


Social Media Icons Powered by Acurax Web Design Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo