* */ مهاباد | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag مهاباد

حرکتهای اعتراضی علیه رژیم آخوندی

48 0

حرکتهای اعتراضی علیه رژیم آخوندی

48 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۰ بهمن ۱۳۹۵...

کردستان: جان باختن کولبران در اثر سقوط بهمن

202 0

کردستان: جان باختن کولبران در اثر سقوط بهمن

202 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۱ بهمن ۱۳۹۵...

حرکتهای اعتراضی علیه ستم و چپاول رژیم آخوندی

292 0

حرکتهای اعتراضی علیه ستم و چپاول رژیم آخوندی

292 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۷ دی ۱۳۹۵...

تجمعات اعتراضی علیه ستم و چپاول رژیم آخوندی

123 0

تجمعات اعتراضی علیه ستم و چپاول رژیم آخوندی

123 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۱ دی ۱۳۹۵...

حرکت های اعتراضی علیه رژیم آخوندی

304 0

حرکت های اعتراضی علیه رژیم آخوندی

304 0

در ادامه حرکتهاي اعتراضي عليه چپاول و ستم آخوندي،  در رودبار، کارگران پروژه راه آهن قزوين- رشت، در مقابل ساختمان فرمانداري، در مهاباد، کارگران مجتمع کشت و صنعت، در اصفهان کارگران  پلي اکريل ، در گچساران کارکنان بيمارستان...Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo