* */ مرضیه | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag مرضیه

قطعه از صدای سخن عشق… – به یاد هنرمندان عضو شورای ملی مقاومت ایران

200 0

قطعه از صدای سخن عشق… – به یاد هنرمندان عضو شورای ملی مقاومت ایران

200 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳ فروردین ۱۳۹۶

ترانه « بارون می باره » با صدای بانو مرضیه

356 0

ترانه « بارون می باره » با صدای بانو مرضیه

356 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۷ اسفند ۱۳۹۵

ترانه « صورتگر نقاش چین » با صدای بانو مرضیه

416 0

ترانه « صورتگر نقاش چین » با صدای بانو مرضیه

416 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۵ بهمن ۱۳۹۵

ترانه « دیدی که رسوا شده » با صدای بانو مرضیه

329 0

ترانه « دیدی که رسوا شده » با صدای بانو مرضیه

329 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۸ بهمن ۱۳۹۵

منتخبی از تظاهرات نه به روحانی در پاریس، قسمت دوم

161 0

منتخبی از تظاهرات نه به روحانی در پاریس، قسمت دوم

161 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۸ بهمن ۱۳۹۵

ترانه: باز آمدم چون عید نو – با صدای خانم مرضیه

391 0

ترانه: باز آمدم چون عید نو – با صدای خانم مرضیه

391 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱ بهمن ۱۳۹۵

ترانه « پیر فرزانه» با صدای مرضیه

200 0

ترانه « پیر فرزانه» با صدای مرضیه

200 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۸ دی ۱۳۹۵

ترانه : دیوانه زدست عشق تو کنونم – خانم مرضیه

1.14K 0

ترانه : دیوانه زدست عشق تو کنونم – خانم مرضیه

1.14K 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۴ اردیبهشت  ۱۳۹۵

ترانه  سنگ خارا – خانم مرضیه

675 0

ترانه سنگ خارا – خانم مرضیه

675 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۷ اردیبهشت  ۱۳۹۵

ترانه : صورتگر نقاش چین – مرضیه

599 0

ترانه : صورتگر نقاش چین – مرضیه

599 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۰ فروردین  ۱۳۹۵

 


Floating Social Media Icons Powered by Acurax Blog Designing Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo