* */ مرضیه | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag مرضیه

قطعه از صدای سخن عشق… – به یاد هنرمندان عضو شورای ملی مقاومت ایران

156 0

قطعه از صدای سخن عشق… – به یاد هنرمندان عضو شورای ملی مقاومت ایران

156 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳ فروردین ۱۳۹۶...

ترانه « بارون می باره » با صدای بانو مرضیه

237 0

ترانه « بارون می باره » با صدای بانو مرضیه

237 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۷ اسفند ۱۳۹۵...

ترانه « صورتگر نقاش چین » با صدای بانو مرضیه

356 0

ترانه « صورتگر نقاش چین » با صدای بانو مرضیه

356 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۵ بهمن ۱۳۹۵...

ترانه « دیدی که رسوا شده » با صدای بانو مرضیه

286 0

ترانه « دیدی که رسوا شده » با صدای بانو مرضیه

286 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۸ بهمن ۱۳۹۵...

منتخبی از تظاهرات نه به روحانی در پاریس، قسمت دوم

133 0

منتخبی از تظاهرات نه به روحانی در پاریس، قسمت دوم

133 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۸ بهمن ۱۳۹۵...

ترانه: باز آمدم چون عید نو – با صدای خانم مرضیه

329 0

ترانه: باز آمدم چون عید نو – با صدای خانم مرضیه

329 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱ بهمن ۱۳۹۵...

ترانه « پیر فرزانه» با صدای مرضیه

175 0

ترانه « پیر فرزانه» با صدای مرضیه

175 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۸ دی ۱۳۹۵...

ترانه : دیوانه زدست عشق تو کنونم – خانم مرضیه

1.07K 0

ترانه : دیوانه زدست عشق تو کنونم – خانم مرضیه

1.07K 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۴ اردیبهشت  ۱۳۹۵...

ترانه  سنگ خارا – خانم مرضیه

616 0

ترانه سنگ خارا – خانم مرضیه

616 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۷ اردیبهشت  ۱۳۹۵...

ترانه : صورتگر نقاش چین – مرضیه

566 0

ترانه : صورتگر نقاش چین – مرضیه

566 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۰ فروردین  ۱۳۹۵...

 


Floating Social Media Icons Powered by Acurax Blog Designing Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo