* */ قطعه طنز | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag قطعه طنز

عجب داستانی داریم « آشتی ملی یا تقسیم آش قدرت » – قطعه طنز

340 0

عجب داستانی داریم « آشتی ملی یا تقسیم آش قدرت » – قطعه طنز

340 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳ اسفند ۱۳۹۵

عجب داستانی داریم « ما هم آمریکا رو تحریم می کنیم » – قطعه طنز

375 0

عجب داستانی داریم « ما هم آمریکا رو تحریم می کنیم » – قطعه طنز

375 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۶ بهمن ۱۳۹۵

قطعه طنز« موزیکال علم الهدی» برگرفته از پیک شادی

724 0

قطعه طنز« موزیکال علم الهدی» برگرفته از پیک شادی

724 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۲ بهمن ۱۳۹۵

قطعه طنز« امام از ماه تا چاه» – برگرفته از برنامه طنز پیک شادی

816 0

قطعه طنز« امام از ماه تا چاه» – برگرفته از برنامه طنز پیک شادی

816 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۴ بهمن ۱۳۹۵

قطعه طنز – حشمت خان و روشن کردن چراغ همیاری

927 0

قطعه طنز – حشمت خان و روشن کردن چراغ همیاری

927 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۳ دی ۱۳۹۵Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo